A A A A A

Postanka 29:1-35
1. Tada se zaputi Jakov i ode u zemlju sinova Istoka.
2. Kad baci pogled oko sebe, ugleda u pustinji studenac na kojem su upravo počivala tri stada ovaca; jer su se na tom studencu obično napajala stada. Nad otvorom studenca ležao je golem kamen.\
3. Istom kad bi se tamo stjerala sva stada, odvalili bi kamen s otvora studenca i napajali bi ovce. Onda bi opet stavili kamen na svoje mjesto nad otvorom studenca.
4. Jakov im reče: “Braćo, odakle ste?” Odgovoriše: “Iz Harana smo.”
5. On ih upita: “Poznajete li Labana, sina Nahorova?” Odvratiše: “Poznajemo.”
6. Upita ih dalje: “Kako mu je?” Odvratiše: “Dobro, evo upravo dolazi kći njegova Rahela s ovcama.”
7. Tada on reče: “Eto, još je dan dug, i nije još vrijeme da skupljate stoku. Napojite ipak ovce i pustite ih onda da još pasu!”
8. Odgovoriše: “Ne možemo dok se ne skupe sva stada. Onda odvalimo kamen s otvora studenca i napojimo ovce.”
9. Dok je on još govorio s njima, bila je došla Rahela s ovcama svog oca; ona je naime bila pastirica.\
10. A kad Jakov vidje Rahelu, kći majčina mu brata Labana, i ovce majčina mu brata Labana, pristupi Jakov, odvali kamen s otvora studenca i napoji ovce majčina mu brata Labana.
11. Onda Jakov poljubi Rahelu i stade glasno plakati.
12. Nato Jakov pripovjedi Raheli da je rođak njezina oca, i to sin Rebekin. Ona otrča i javi to ocu svojemu.
13. I kad Laban ču glas o Jakovu, sinu svoje sestre, pohitje mu ususret, zagrli i poljubi ga i uvede u svoju kuću. On pripovjedi Labanu sve što se je bilo dogodilo.
14. Laban mu reče: “Jest, ti si kost moja i meso moje.” I Jakov ostade kod njega čitav mjesec.
15. Tada Laban reče Jakovu: “Zar da besplatno radiš za me jer si mi nećak? Kaži mi što će ti biti plaća!”
16. A Laban je imao dvije kćeri; starijoj bilo ime Lea, a mlađoj Rahela.\
17. Lea je imala mutne oči, a Rahela je bila lijepa stasa i lica.
18. Jakov zavolje Rahelu i reče: “Služit ću ti sedam godina za tvoju mlađu kćer Rahelu.”
19. Laban odgovori: “Bolje je da je dam tebi negoli kojemu stranom čovjeku. Ostani dakle kod mene!”
20. Tako je Jakov služio za Rahelu sedam godina, i one mu se učiniše kao nekoliko dana, tako ju je volio.
21. Tada reče Jakov Labanu: “Daj mi sad moju ženu! Jer navrši se moje vrijeme. Ja bih se njom oženio.”
22. I sazva Laban sve stanovnike mjesta i priredi gozbu.
23. A navečer uze svoju kćer Leu i uvede je k njemu, i on imade s njom ženidbeno općenje.
24. I Laban dade svojoj kćeri Lei ropkinju Zilpu za sluškinju.
25. Ujutro se vidjelo da je to bila Lea. Tada reče on Labanu: “Zašto mi to učini? Zar ti nisam služio za Rahelu? Zašto me prevari?”
26. Laban odvrati: “U našoj zemlji nije običaj da se uda mlađa prije starije.
27. Navrši samo s njom svadbeni tjedan, onda će ti se dati i druga za službu, što ćeš mi je služiti još daljnjih sedam godina.”
28. Jakov učini tako i navrši s njom svadbeni tjedan. Tada mu dade i svoju kćer Rahelu za ženu.
29. I Laban dade svojoj kćeri Raheli svoju ropkinju Bilhu za sluškinju.
30. On imade i s Rahelom ženidbeno općenje. Rahelu je više volio nego Leu, i tako je on još daljnjih sedam godina služio kod Labana.
31. Kad vidje Gospodin da je Lea zapostavljena, učini je rodnom, a Rahela osta nerotkinja.
32. Tako Lea zatrudnje i rodi sina, kojemu nadjenu ime Ruben; “jer”, reče ona, “Gospodin pogleda na jad moj. Sada će me ljubiti moj čovjek.”\
33. I opet ona zatrudnje i rodi sina. Ona reče: “Gospodin je čuo da sam bila zapostavljena; zato mi dade i ovoga.” I nadjenu mu ime Šimun.\
34. I kad opet zatrudnje i rodi sina, reče: “Sad će mi moj čovjek biti naklonjen; jer rodih tri sina.” Zato mu nadjenu ime Levi.\
35. Potom zatrudnje još jedanput, rodi sina i reče: “Sada ću slaviti Gospodina.” Zato mu nadjenu ime Juda. Potom ne rodi više nijedno dijete.

Postanka 30:1-43
1. Kad Rahela vidje da ne rađa djece Jakovu, poče Rahela zavidjeti svojoj sestri i reče Jakovu: “Daj mi djece, inače ću umrijeti!”
2. Tada se Jakov rasrdi na Rahelu i reče: “Zar sam ja, a ne Bog, koji ti uskrati blagoslov djece?”
3. Ona odgovori: “Evo ti osobna moja sluškinja Bilha; opći s njom da ona rodi za moje krilo te tako po njoj dođem do djece!”\
4. I dade mu osobnu svoju sluškinju Bilhu za priležnicu, i Jakov je općio s njom.
5. Zatrudnje Bilha i rodi Jakovu sina.
6. Rahela reče: “Dosudi mi Bog pravo kad usliša i moju molbu i pokloni mi sina.” Zato mu nadjenu ime Dan.
7. I opet zatrudnje sluškinja Rahelina Bilha i rodi Jakovu drugoga sina.
8. Tada reče Rahela: “Božje bojeve bojevah sa svojom sestrom pa i pobijedih.” Zato mu nadjenu ime Naftali.
9. I kad Lea vidje da je prestala rađati, uze svoju sluškinju Zilpu i dade je Jakovu za ženu.
10. I sluškinja Leina Zilpa rodi Jakovu sina.
11. Tada reče Lea: “Sretno!” i nadjenu mu ime Gad.
12. Potom Leina sluškinja Zilpa rodi Jakovu drugoga sina.
13. Tada reče Lea: “Sretna ja! Jest, sretnom će me slaviti žene.” Zato mu nadjenu ime Ašer.
14. I kad Ruben ode jednom u vrijeme pšenične žetve, nađe u polju mandragore i donese ih svojoj majci Lei. Tada reče Rahela Lei: “Daj mi koju mandragoru svoga sina!”
15. A ona joj odvrati: “Zar ti nije dosta što mi uze mog čovjeka? Zar ćeš mi sada uzeti i mandragore mojega sina?” A Rahela odvrati: “Zato noćas neka on slobodno bude kod tebe? za mandragore tvojega sina!”
16. I kad je navečer dolazio Jakov iz polja, izađe mu Lea ususret i reče: “K meni ćeš doći; jer te kupih za mandragore svojega sina!” Tako on provede tu noć kod nje.\
17. Bog usliši Leu: ona zatrudnje i rodi Jakovu petoga sina.
18. Tada reče Lea: “Dade mi Bog plaću jer dadoh svoju sluškinju svom čovjeku.” Zato mu nadjenu ime Jisakar.
19. Opet zatrudnje Lea i rodi Jakovu šestoga sina.
20. Lea reče: “Bog me obdari lijepim darom. Sad će moj čovjek prebivati kod mene, jer mu rodih šest sinova.” Zato mu nadjenu ime Zebulun.
21. Poslije rodi kćer kojoj nadjenu ime Dina.
22. I spomenu se Bog Rahele, usliša je i darova joj radosti majčine.
23. Ona zatrudnje i rodi sina. Tada reče: “Oduze Bog moju sramotu.”
24. I nadjenu mu ime Josip i reče: “Neka mi Gospodin pridoda još jednoga sina!”
25. Kad Rahela rodi Josipa, reče Jakov Labanu: “Pusti me! Htio bih poći u svoje mjesto i u svoju domovinu!
26. Daj mi moje žene i djecu, za koje sam ti služio, da idem! Znaš kako sam ti služio.”
27. Laban mu odgovori: “O, da bih našao milost u tvojim očima! Znam, Gospodin me je blagoslovio zbog tebe.”
28. I on nastavi: “Odredi plaću što je tražiš od mene! Dat ću ti je.”
29. On mu odvrati: “Znaš sam kako sam ti služio i što po meni postade tvoja stoka.
30. Malo je bilo što si imao prije nego dođoh k tebi. Ali to se silno umnožilo. Gospodin te je blagoslivljao pri svakom mojem koraku. A kad ću se i ja moći brinuti za svoju kuću?”
31. Onaj upita: “Što da ti dadem?” Jakov odgovori: “Ne trebaš mi ništa dati. Ako pristaneš na ovo što ću reći, opet ću ti čuvati životinje.
32. Pusti da pogledam danas sve tvoje životinje i da izdvojim od njih svaki komad šaren i s biljegom! Svaki crni komad među ovcama i svaka s biljegom i šarena koza neka bude moja plaća!
33. I na tom neka se pokaže moje poštenje ubuduće: Kada dođeš da vidiš moju plaću, neka bude sve što nije šareno ili s biljegom među kozama i crno među ovcama kao da sam ukrao!”
34. Tada reče Laban: “Dobro, neka bude kako si kazao!”
35. Nato izdvoji Laban još isti dan prugaste i s biljegom jarce i sve šarene i s biljegom koze, sve na čemu je bilo nešto bijelo, i sve što je bilo crno među ovcama, i predade to svojim sinovima.
36. Onda odredi daljinu od tri dana hoda između sebe i Jakova. Jakov je naime pasao ostalu Labanovu stoku.
37. Tada Jakov donese sebi zelenih topolovih, ljeskovih i kestenovih prutova i oguli na njima bijele pruge tako da je otkrio bjelinu na prutovima.
38. Potom je stavljao oguljene prutove upravo pred životinje u žljebove, u korita, kamo su dolazile životinje da piju. One su se naime parile kad bi dolazile da piju.
39. Kako su se životinje parile gledajući u prutove, to bi životinje omladile mlade prugaste, šarene i s biljegom.
40. Janjad bi onda Jakov izlučio. Tako se je brinuo da mlade životinje u Labanovu stadu budu prugasti i crni komadi. Tim je namaknuo sebi posebna stada, što ih nije stavljao među Labanove životinje.
41. I kad su se god parile jake životinje, stavljao bi Jakov prutove u žljebove, da se omlade pred prutovima.
42. A pred slabe životinje nije ih stavljao. Tako je Laban dobivao slabe životinje, a Jakov jake.
43. Tako se čovjek veoma obogati i dobi mnogo stoke, sluškinja i slugu, deva i magaraca.

Psalmi 8:1-5
1. Upravitelju pjevačkoga zbora. Po gititskom napjevu. Psalam. Davidov.
2. Gospode, vladaru naš, kako je divno tvoje ime po cijeloj zemlji! Nad nebesima se uzdiže tvoje veličanstvo!
3. Iz usta djece i dojenčadi priredio si utvrdu protiv svojih protivnika, da zamukne neprijatelj i progonitelj.
4. Zagledan u nebo, djelo tvojih ruku, u mjesec i zvijezde, koje si učvrstio, pitam se:
5. Što je čovjek da ga se spominješ, što je čovječji sin da se za nj brineš?

Izreka 3:13-18
13. Blago čovjeku koji postigne mudrost, i čovjeku koji dobije razboritost!
14. Jer je bolje nju steći nego srebro; nju dobiti više vrijedi od zlata. \
15. Dragocjenija je od bisera; sve tvoje dragocjenosti ne mogu se s njom izjednačiti. \
16. Dug se život krije u njezinoj desnici, bogatstvo i čast u njezinoj ljevici.
17. Njezini su putovi putovi miline, i sve njezine staze pune su sreće.
18. Stablo je života onome koji je prihvati. Tko je drži čvrsto, sretan je.

Mateju 10:21-42
21. Brat brata, otac sina predavat će na smrt. Djeca će ustajati na roditelje i izručivat će ih u smrt.
22. Zbog mojega imena svi će vas zamrziti. Ali tko ustraje do kraja, spasit će se.
23. Kad vas progone u jednom gradu, bježite u koji drugi! Zaista vam kažem: Ne ćete još biti pri kraju s Izrćlovim gradovima prije nego dođe Sin čovječji.
24. Učenik nije nad učiteljem ni sluga nad gospodarom.
25. Učenik mora biti zadovoljan ako mu je kao učitelju, i sluga ako mu je kao gospodaru. Kad su domaćina grdili kao Beelzebula, koliko će više grditi njegove domaće!
26. Ne bojte ih se, dakle! Jer nema ništa sakriveno što se ne bi otkrilo, ništa tajno što se ne bi doznalo.
27. Što vam kazujem u tami, to navješćujte na svjetlosti; što vam se šapće na uho, to propovijedajte na krovovima!\
28. Ne bojte se onih koji, doduše, mogu ubiti tijelo, ali duše ne mogu ubiti! Nego se bojte onoga koji može dušu i tijelo pogubiti u paklu!
29. Ne kupuju li se dva vrapca za pet novčića? A ipak, nijedan od njih ne pada na zemlju bez znanja vašega Oca.
30. A u vas je, štoviše, izbrojena sva kosa na glavi.
31. Ne bojte se, dakle! Vi ste više vrijedni negoli mnogi vrapci.
32. Tko god me prizna pred ljudima, toga ću i ja priznati pred svojim Ocem na nebesima.
33. A tko me zataji pred ljudima, toga ću i ja zatajiti pred svojim Ocem na nebesima.
34. Ne mislite da sam ja došao donijeti na zemlju mir. Nisam došao donijeti mir, nego mač.
35. Jer sam došao da rastavim sina od oca, kćer od majke, snahu od svekrve.
36. Tako postaju čovjeku neprijatelji njegovi vlastiti domaći.
37. Tko ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan. I tko ljubi sina ili kćer više nego mene, nije mene dostojan.
38. Tko ne uzme na se svoj križ i ne pođe za mnom, nije mene dostojan.
39. Tko gleda da dobije svoj život, izgubit će ga, a tko izgubi svoj život zbog mene, dobit će ga.
40. Tko vas prima, mene prima. Tko prima mene, prima onoga koji me je poslao.
41. Tko prima proroka jer je prorok, primit će proročku plaću. Tko prima pravednika jer je pravednik, primit će pravedničku plaću.
42. Tko jednome od ovih malenih pruži samo čašu hladne vode da se napije, jer je moj učenik, zaista kažem vam, on ne će izgubiti svoju plaću.”