A A A A A

Izaija 47:1-15
1. Siđi i sjedni u prah, djevojko, babilonska kćeri! Bez prijestolja sjedni na zemlju, kaldejska kćeri! Jer se ubuduće ne zoveš više nježna i lijepa.
2. Uzmi mlin i melji meljivo! Digni opet svoju koprenu! Zagrni skute, otkrij noge! Pregazi rijeke!
3. Neka je otkrivena tvoja sramota! Neka se vidi tvoja golotinja! Osvetit ću se, a da nitko neće zaštititi Babilon!
4. ”Naš otkupitelj zove se Gospodin nad vojskama, Izrćlov Svetac.”
5. Sjedni tiho i sakrij se u mrak, kaldejska kćeri! Jer te ubuduće nitko više ne zove gospodaricom kraljevstava.
6. Razgnjevio sam se na svoj narod, oskvrnuo sam svoju baštinu. Predao sam je tebi, ali joj se ti nisi smilovala. Na starca si stavljala svoj preteški jaram.
7. Mislila si: “Ostajem dovijeka, gospodarica sam zauvijek.” Nisi to primila k srcu, nisi pomišljala na svoj završetak.
8. Sada čuj ovo, naučena na raskoš, koja si sjedila bez brige, koja si mislila u svom srcu: “Nema mi jednake! Ne ću sjediti kao udovica, ne ću ostati bez djece!”
9. A to će oboje doći na te u jedan dan iznenada: gubitak djece i udovištvo! To će te stići u svojoj punoj mjeri zbog mnogobrojnih tvojih prijevara, radi bezbroja tvojih prokletinja!
10. Osjećala si se sigurnom u svojoj zloći, mislila si: “Nitko me ne vidi.” Prevarilo te tvoje mudrovanje, tvoje znanje. Mislila si u sebi ovako: “Nema mi više jednake.”
11. Ali će te stići zlo, koje ne možeš odbiti. Stići će te propast, koju ne možeš zaklinjati. Odjednom će te stići uništenje kojemu se nisi nadala.
12. Pa dođi ovamo sa svojim prokletinjama, sa svojim bezbrojnim prijevarama, što si ih činila od svoje mladosti; možda mogneš sebi pomoći, možda utjeraš u mene strah! \
13. Umorila si se od svojih mnogih vijećanja. Neka ustanu koji mjere nebo, koji motre zvijezde, koji proriču svaki mjesec mlađak, da te izbave od onoga što će te stići!
14. Jest, oni će biti jednaki slami koju je spalio oganj. Oni ne mogu same sebe izbaviti iz silnoga plamena. Nije to ugljen, da se tko na njemu ogrije, niti ognjište, da se sjedne uza nj.
15. Tako će biti onima s kojima si se trudila i trgovala od svoje mladosti. Razbjeći će se svaki na svoju stranu; nitko ti ne će pomoći. \

Izaija 48:1-22
1. čujte ovo, vi od Jakovljeve kuće, koji se zovete Izrćlovim imenom, iziđoste iz Judina vrela, koji se kunete Gospodnjim imenom i slavite Izrćlova Boga, ali ne u istini i pravdi.
2. Oni se nazivaju po svetom gradu i oslanjaju se na Izrćlova Boga, kojemu je ime Gospodin nad vojskama.
3. ”Prošlost sam davno već objavio. Iz mojih je usta izišla. Ja sam to javio. Brzo sam izvršio: dogodilo se.
4. Budući da sam znao da si tvrdoglav, da je tvoj vrat željezna žila i da ti je čelo od mjedi,
5. zato sam ti već davno objavio, prije nego se još zbilo, priopćio sam ti da ne kažeš: Moj je idol to izvršio, moj rezani lik, moj je liveni lik to zapovjedio.
6. čuo si. Sad promotri sve! Ne ćete li sad biti moji svjedoci? Odsad ti javljam novo i skriveno, što nisi znao.
7. Sada se izvršava, a ne davno. Ništa nisi o tom čuo prije ovoga dana, da ne kažeš: Znao sam to.
8. Ne, ništa o tom nisi čuo ni znao, niti se prije bilo tvoje uho otvorilo. Jer sam znao da si ti vrlo nevjeran, i da su te nazvali otpadnikom od majčina krila.
9. Zbog svojega imena ustežem još svoj gnjev, zbog svoje slave svladavam se prema tebi, da te ne istrijebim.
10. Evo, pretalio sam te, ali ne nađoh srebra; prokušao sam te u talioniku nevolje. \
11. Zbog sebe, zbog sebe sam to izvršio. Jer kako bi se bilo oskvrnulo moje ime? Svoje časti ne dajem nikom drugom.
12. čuj me, Jakove, i, Izrćle, kojega sam pozvao: Ja sam prvi i posljednji.
13. Jer je moja ruka osnovala zemlju, i moja je desnica razapela nebo. Zovnuo sam ih, i svi su zajedno tamo stajali.
14. Skupite se svi i čujte! Tko je između njih objavio ovo: On, kojega ljubi Gospodin, izvršit će njegovu volju na Babilonu i njegovu moć će pokazati na Babiloncima.
15. Ja, ja sam to objavio i pozvao ga. Doveo sam ga ovamo i on će svoj put sretno i dovršiti.
16. Pristupite k meni, čujte ovo! Od početka nisam govorio tajno. Otkako sam to započeo, bio sam kod toga.” A sada me posla svemogući Gospodin sa svojim duhom.
17. Ovako veli Gospodin, tvoj otkupitelj, Izrćlov Svetac: “Ja, Gospodin, tvoj Bog, jesam onaj koji te učio da činiš što ti koristi, koji te vodio putem kojim trebaš ići.
18. O, da si pazio na moje zapovijedi! Tad bi tvoj mir bio kao rijeka, tvoja sreća kao morski valovi.
19. Tad bi tvojega plemena bilo kao pijeska, i poroda tvojega tijela kao njegovih zrna. Ime se njihovo ne bi zatrlo ni istrijebilo ispred mene.”
20. Otiđite iz Babilona! Bježite iz Kaldeje! Glasno pjevajući to objavljujte, kazujte, razglašavajte do nakraj zemlje! Vičite: Gospodin je otkupio svojega slugu Jakova!
21. Nisu trpjeli žeđ kad ih je vodio preko pustinje. Dao je da im iz stijene poteče voda. Stijenu je rascijepio, vode su potekle.
22. ”Nema mira bezbožnicima”, veli Gospodin.

Psalmi 111:7-10
7. Djela su njegovih ruku vjernost i pravda; NUN vjerodostojne su sve zapovijedi njegove, SAMEK \
8. utvrđene za vječna vremena, AJIN sazdane na istini i pravdi. PE
9. Otkupljenje posla svom narodu; SADE Savez svoj ustanovi zauvijek. KOF Sveto je i strašno ime njegovo. REŠ \
10. Početak je mudrosti strah Gospodnji. ŠIN Imat će uspjeh oni koji ih vrše! TAU Tko po njemu djeluje, Hvala njegova ostaje dovijeka.

Izreka 26:11-12
11. Kao pas koji se vraća na ono što je izbljuvao, takav je luđak koji ponavlja svoju ludost.
12. Vidiš li nekoga koji misli da je mudar, onda znaj da ima više nade za luđaka nego za njega!

Galaæanima 6:1-18
1. Braćo, ako i upadne čovjek u kakav prekršaj, vi duhovni ispravljajte ga u duhu blagosti; a pazi na sebe da i ti ne podlegneš kušnji!\
2. Nosite bremena jedni drugih, i tako ćete ispuniti Kristov zakon!
3. Jer ako tko misli da je nešto, a nije ništa, vara samog sebe.
4. A svaki neka ispita svoje djelo, i tada će on samo u sebi imati razlog za ponosom, a ne u drugome,
5. jer će svaki svoje breme nositi.
6. Onaj koji prima pouku o Riječi, neka dijeli od svojih dobara onome koji ga uči!
7. Ne varajte se: Bog se ne da izrugivati; jer što čovjek posije, ono će i požeti.\
8. Tko sije u svoje tijelo, od tijela će požeti propast; a koji sije u duh, od duha će požeti vječni život.\
9. Neka nam ne dosadi činiti dobro, jer ćemo u svoje vrijeme požeti, ako ne malakšemo.
10. Zato dakle, dok imamo vremena, činimo dobro svima, a osobito onima koji su s nama u istoj vjerničkoj obitelji!
11. Vidite kolikim vam slovima pišem svojom rukom!
12. Svi koji se hoće svidjeti tijelom, sile vas da se obrežete, samo da ne budu progonjeni zbog Kristova križa.
13. Jer ni oni sami, koji se obrezuju, ne pridržavaju se Zakona, nego hoće da se vi obrežete, da se hvale vašim tijelom.
14. A ja, Bože sačuvaj da se čim drugim hvalim osim križem Gospodina našega Isusa Krista po kojemu je meni svijet raspet, i ja svijetu.
15. Zaista, u Kristu Isusu niti što pomaže obrezanje, ni neobrezanje, nego novi stvor.
16. Na sve koji po tome pravilu žive mir i milosrđe, i na Božji Izrćl!
17. Odsad neka me nitko ne uznemiruje, jer ja nosim na svome tijelu znamenja Isusova!
18. Milost Gospodina našega Isusa Krista s vašim duhom, braćo! Amen.