A A A A A

Izaija 35:1-10
1. Neka se raduje pustinja i pustoš! Neka se veseli pustara! Neka procvjeta kao šafranove livade!
2. Neka cvate punim cvatom, jest, neka se veseli, raduje i popijeva! Krasota Libanona dat će joj se, sjaj Karmela i ravnice Šarona. Oni će gledati krasotu Gospodnju, sjaj Boga našega.
3. Zato ojačajte klonule ruke i utvrdite iznemogla koljena!
4. Recite onima koji su duhom klonuli: “Budite jaki! Ne bojte se! Evo Bog vaš! Osveta dolazi, plaća Božja. On će sam doći da vas otkupi.”
5. Tada će se otvoriti oči slijepima, i uši gluhima otvorit će se.
6. Kao jelen skakat će tada hrom čovjek. Jezik će se nijemoga micati. Jer će u pustinji tada provreti vode i u pustari potoci.
7. Žedno će tlo postati jezerom, i sasušena zemlja vodenim izvorima. Gdje su čagljevi stanovali u svome logu, izrast će trava, trska i sita.
8. Ondje će biti nasip i put: zvat će se “Sveti put”. Nitko nečist ne smije na nj stupiti; samo će njima pripadati. I nevješti ne će na njemu zalutati. \
9. Ne će ondje biti lavova. Ljuta zvijer ne će ići po njemu. Takvo što ne će se ondje naći. Samo otkupljeni smiju ondje hoditi.
10. Otkupljeni od Gospodina vratit će se po njemu i doći će u Sion pjevajući. Glavu će njihovu obasjavati vječna radost. Veselje i radost prate ih. Briga i uzdisanje bježe.

Izaija 36:1-22
1. U četrnćstoj godini kralja Ezekije podiže se Sanherib, asirski kralj, na sve utvrđene Judine gradove i osvoji ih.
2. Posla asirski kralj vrhovnog peharnika s jakom vojskom iz Lakiša kralju Ezekiji u Jeruzalem. On se namjesti kod vodovoda gornjeg jezera na cesti u polje valjarâ.
3. Predstojnik palače Elijakim, Hilkijin sin, pođe k njemu s državnim pisarom Šibnom i pečatnikom Joahom, Asafovim sinom.
4. I reče im vrhovni peharnik: “Javite Ezekiji: Ovako kaže veliki kralj, asirski kralj: Kakva je to uzdanica u koju se uzdaš?
5. Misliš li da su prazne riječi već savjet i snaga za rat? Na koga se oslanjaš da si otpao od mene?
6. Ti se očito oslanjaš samo na štap slomljene trske koji se svakome, ako se na nj nasloni, zabije u ruku pa je probije. Takav je faraon, egipatski kralj, svima koji se u nj uzdaju.
7. Ako li mi odvraćate: U Gospodina, svojega Boga, mi se uzdamo!? nije li to onaj čije je visine i žrtvenike Ezekija uklonio kad je zapovjedio Judi u Jeruzalemu: Samo se pred ovim žrtvenikom morate klanjati?
8. Hajde okladi se s mojim gospodarom, asirskim kraljem! Dat ću ti dvije tisuće konja ako možeš pribaviti za njih konjanike.
9. Kako ćeš odoljeti jednom jedinom stotniku između najmanjih sluga mojega gospodara? Zato se ti uzdaš u Egipat zbog kola i konjanikâ.
10. Nadalje, jesam li ja bez volje Gospodina došao protiv ove zemlje da je zatrem? Gospodin mi je rekao: Idi protiv te zemlje i zatri je!”
11. Tada zamoliše Elijakim, Šibna i Joah vrhovnoga peharnika: “Govori svojim slugama aramejski! Jer mi razumijemo. Ne govori s nama judejski pred narodom koji je na zidu!”
12. A vrhovni peharnik odvrati: “Je li me moj gospodar poslao k tvojemu gospodaru i k tebi da ovo kažem, a ne upravo onim ljudima koji tamo sjede na zidu, da napokon zajedno s vama jedu svoju vlastitu nečist i da piju svoju mokraću?”
13. Tada stade vrhovni peharnik i povika judejski u sav glas i reče: “čujte vijest velikoga kralja, asirskoga kralja!
14. Ovako kaže kralj: Ne dajte se zaludjeti od Ezekije! Jer vas on ne može izbaviti.
15. I nemojte da vas Ezekija nagovori da se pouzdate u Gospodina govoreći: Gospodin će nas sigurno izbaviti; ovaj grad ne će pasti u ruke asirskoga kralja.\
16. Ne slušajte Ezekiju! Jer ovako kaže asirski kralj: Sklopite mir sa mnom i predajte mi se! Onda će svaki od vas jesti sa svoga čokota i sa svoje smokve, i svaki će piti vodu svoje cisterne.
17. Dok ne dođem i ne odvedem vas u zemlju koja je kao vaša, u zemlju punu žita i vina, u zemlju punu kruha i vinogradâ.
18. Jest, da vas samo ne zaludi Ezekija govoreći: Gospodin će nas izbaviti. Jesu li bogovi narodâ izbavili svoje zemlje iz ruke asirskoga kralja?
19. Gdje su hamatski i arpadski bogovi? Gdje su sefarvajimski bogovi? Jesu li možda izbavili Samariju iz moje ruke?
20. Tko je od svih bogova ovih zemalja onaj koji je bio izbavio svoju zemlju iz moje ruke, da bi sad Gospodin izbavio Jeruzalem iz moje ruke?”
21. Ali su oni šutjeli i nisu mu odgovorili ni riječi. Jer je kralj bio izdao zapovijed: “Ne odgovarajte mu!”
22. Nato predstojnik palače Elijakim, Hilkijin sin, državni pisar Šibna i pečatnik Joah, sin Asafov, dođoše k Ezekiji razdrijevši haljine i javiše mu što je bio rekao vrhovni peharnik.

Psalmi 109:6-13
6. ”Podigni protiv njega bezbožnika! A tužitelj nek mu stane s desna!
7. Kad mu se bude sudilo, nek iziđe kriv! A njegova molitva nek mu se u grijeh upiše!
8. Njegovih dana neka bude malo! Njegovu službu nek drugi dobije!
9. Djeca njegova neka siročad postanu, a žena njegova udovica!
10. Nek mu djeca njegova skitnice postanu, prosjaci, nek budu protjerani iz svojih porušenih kuća!
11. Lihvar nek mu uzme sve njegovo imanje; tuđinci neka mu razgrabe plod muke njegove! \
12. Neka mu nitko ne iskaže samilost, nek se nitko ne smiluje siročadi njegovoj.
13. Njegovo potomstvo neka se zatre! U sljedećem koljenu nek utrne ime njegovo!

Izreka 25:27-28
27. Previše meda jesti nije dobro; zato štedi riječi pohvale! \
28. Grad razvaljen bez zidova, to je čovjek koji nema vlasti nad svojim duhom.

2 Korinæanima 13:1-14
1. Evo po treći put dolazim k vama. “Izjavama dvojice ili trojice svjedoka ustanovit će se svaki pravorijek.”
2. Prije rekoh i unaprijed govorim: kao kad sam bio drugi put prisutan, i sada odsutan, onima koji su prije sagriješili i svima ostalima, ako dođem opet ne ću štedjeti,
3. jer tražite dokaz da u meni govori Krist. On prema vama nije slab, nego pokazuje u vama svoju moć.
4. Doista, bio je raspet po slabosti, ali živi po Božjoj sili; jer smo i mi slabi u njemu, ali ćemo živjeti s njim Božjom silom? za vas.\
5. Sami sebe ispitajte, jeste li u vjeri, sami sebe prokušajte! Ili ne poznajete sebe, da je Isus Krist u vama? Osim ako niste možda neprokušani.
6. A nadam se da ćete spoznati da mi nismo neprokušani.
7. Molimo se Bogu da vi ne činite nikakva zla, ne da se mi pokažemo prokušani, nego da vi dobro činite, a mi da budemo kao neprokušani.
8. Doista, ništa ne možemo protiv istine, nego za istinu.
9. Radujemo se kad smo mi slabi, a vi jaki. Zato se i molimo za vaše usavršavanje.
10. Stoga vam pišem ovo odsutan, da prisutan ne moram postupati strogo po vlasti koju mi je dao Gospodin: da gradim, a ne da rušim.
11. Uostalom, braćo, radujte se, usavršujte se, tješite jedni druge, jednako mislite, promičite mir, i Bog ljubavi i mira bit će s vama.
12. Pozdravite jedni druge svetim cjelovom! Pozdravljaju vas svi sveti.
13. Milost Gospodina Isusa Krista, i ljubav Boga, i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama.