A A A A A

Osija 5:1-15
1. čujte, svećenici! Pazi, Izrćlova kućo! Kućo kraljeva, slušaj! Jer se vas tiče: Vi ste postali zamka u Mispi, mreža razapeta na Taboru.
2. U Sitimu iskopaše jamu. A ja ću za njih sve biti šiba.
3. Efrajima poznajem dobro, i Izrćl nije sakriven od mene. Zato što si, Efrajime, služio idolima, Izrćl se okužio.
4. Njihova djela ne daju da se vrate k svojemu Bogu, jer duh idolopoklonstva vlada u njima, i oni ne žele znati za Gospodina.
5. Izrćlova ponositost mora se prignuti pred njim. Izrćl i Efrajim padaju vlastitom krivnjom. I Juda će pasti s njima.
6. Sa svojim ovcama i govedima dolaze, doduše, da traže Gospodina, ali ga ne nalaze. On se uklonio od njih.
7. Zato što prekršiše vjernost Gospodinu i rodiše tuđu djecu, neka ih izjede neprijatelj zajedno s njihovim poljima!
8. U Gibeji trubite u rog, u Rami u trubu! U Bet Avenu dignite bojnu viku, o Benjamine, za tobom!
9. Pustinjom će postati Efrajim u dan kazne. Protiv Izrćlovih plemena objavljujem što će zacijelo biti.
10. Knezovi su Judini postali kao oni koji premještaju granicu. Izlit ću na njih svoju srdžbu kao vodu.
11. Zarobljen je Efrajim, slomljeno je njegovo pravo, jer je tako usrdno služio idolima.
12. Ja sam Efrajimu kao moljac, kao crvotočina sam Judinoj kući.
13. Kad je Efrajim osjetio svoju bolest i Juda svoju gnojnu ranu, tada Efrajim otrča u Asiriju, i Juda posla k velikomu kralju. Ali vas on ne može ozdraviti niti iscijeliti vašu gnojnu ranu.
14. Jer sam ja kao lav Efrajimu, kao lavić Judinoj kući. Ja razderem i odem. Ja odvučem; ne može se nitko izbaviti. \
15. Ja odem, vratim se na svoje mjesto, dok uplašeni ne potraže moje lice. Traže me u svojoj nevolji.

Osija 6:1-11
1. ”Ustanite, vratimo se Gospodinu! Jer nas je on razderao, pa će nas on i iscijeliti; ranio nas je, i zavit će nas. \
2. Poslije dva dana on će nas već ozdraviti, treći će dan nas podići, i živjet ćemo pred njegovim licem.
3. Budimo razboriti i težimo revno za spoznanjem Gospodina! On će kao zora sigurno doći. Kao zimski dažd sići će nam, kao kasni dažd koji natapa zemlju.”
4. Efrajime, što da ti učinim? Juda, što da ti učinim? Pobožnost je vaša kao jutarnji oblak, kao prolazna rana rosa.
5. Zato sam posredovao preko proroka, probadao sam ih riječju svojih usta. Tada je moje pravo udarilo u oči kao svjetlost.
6. Jer meni se sviđa pobožnost, a ne žrtve klanice, Božja spoznaja mi se sviđa više nego žrtve paljenice.
7. Ali su oni prelomili Savez u Adamu. Tamo su mi postali nevjerni.
8. Gilead je grad pun opačina, poškropljen krvlju.
9. Družina je svećenička kao razbojnička četa. Oni ubijaju na putu u Šekem. čine zlodjela.
10. Strahotu sam vidio u Izrćlovoj kući. Tamo Efrajim čini idolopoklonstvo, Izrćl se oskvrnjuje.
11. I tebi, Judo, već je određena žetva, kad okrenem sudbinu svoga naroda.

Psalmi 139:1-6
1. Upravitelju pjevačkoga zbora. Davidov. Psalam. Gospode, ti me proničeš i poznaješ.
2. Ti znaš kad sjednem i ustanem; izdaleka ti poznaješ misao moju. \
3. Moje hodanje i počivanje ti odmjeravaš, svi moji putovi tebi su znani.
4. Još mi ni riječ na jeziku nije došla, a ti je, Gospode, već poznaješ.
5. Straga i sprijeda ti me okružuješ i stavljaš na mene svoju ruku.
6. Odveć je čudesno to znanje za mene, preveć visoko da bih ga shvatio.

Izreka 29:19-19
19. Sluga se ne da odgojiti samim riječima, jer ako ih i razumije, ne sluša ih.

1 Ivanu 5:1-21
1. Svaki koji vjeruje da je Isus Krist, od Boga je rođen; i svaki koji ljubi Boga koji je rodio, ljubi i onoga koji je rođen od njega.\
2. Po ovom znamo da ljubimo djecu Božju: ako ljubimo Boga i držimo njegove zapovijedi.
3. Jer je ovo Božja ljubav: da držimo njegove zapovijedi. A njegove zapovijedi nisu teške.
4. Jer sve što je rođeno od Boga pobjeđuje svijet, i pobjeda koja pobjeđuje svijet jest naša vjera.
5. Tko naime pobijedi svijet ako ne onaj koji vjeruje da je Isus Sin Božji?
6. Isus Krist dođe kroz vodu i krv, ne samo kroz vodu nego kroz vodu i krv; i Duh je onaj koji svjedoči, jer je Duh istina.\
7. Jer troje je što svjedoči:
8. Duh, voda, i krv; i to je troje jedno.\
9. Ako primamo svjedočanstvo ljudi, svjedočanstvo je Božje veće. Ovo je svjedočanstvo Boga: On je svjedočio za svojega Sina.
10. Tko vjeruje u Božjega Sina, ima svjedočanstvo Božje u sebi. Tko ne vjeruje Bogu, učinio ga je lašcem; jer ne povjerova svjedočanstvu kojim Bog posvjedoči za svojega Sina.\
11. A ovo je to svjedočanstvo: Bog nam je dao vječni život; taj je život u njegovu Sinu.\
12. Tko ima Sina, ima život; tko nema Božjega Sina, nema života. \
13. Ovo pišem vama koji vjerujete u ime Sina Božjega, da znate kako imate vječni život.
14. I ovo je pouzdanje koje imamo prema njemu: uslišava nas ako što molimo po njegovoj volji.
15. Ako znamo da nas uslišava, što god molimo, znamo također da primamo što ga zamolismo.
16. Ako tko vidi svojega brata gdje čini grijeh koji ne donosi smrti, neka moli i Bog će mu dati život. To vrijedi za one koji čine grijeh koji ne donosi smrti. Ima grijeh koji donosi smrt; za taj ne govorim da moli.\
17. Svaka je nepravda grijeh; a ima grijeh koji ne donosi smrti. \
18. Znamo da nijedan koji je rođen od Boga ne griješi; nego ga čuva rođeni od Boga i Zli ga se ne dotiče.\
19. Znamo da smo od Boga, a sav svijet leži u vlasti Zloga.
20. Znamo da je Sin Božji došao i dao nam sposobnost opažanja, da upoznamo Istinitoga. I mi smo u Istinitome, u njegovu Sinu Isusu Kristu. Ovaj je istiniti Bog i vječni život.
21. Dječice, čuvajte se idola!