A A A A A

Danilo 11:1-45
1. Već u prvoj godini vladanja Medijanca Darija stajao sam uz njega kao pomoćnik i zaštitnik.
2. Sad ću ti kazati istinu. Evo, još će se pojaviti. četvrti će steći veće bogatstvo nego svi drugi. Kad se osili svojim bogatstvom, sve će podići na grčko kraljevstvo.
3. Tada će se pojaviti junački kralj i podići silno kraljevstvo, i izvesti sve što hoće.
4. Ali jedva nakon što se pojavi, raspast će se njegovo kraljevstvo i razdijelit će se u četiri nebeska vjetra, ali ne među njegovim potomcima. I ne će više biti tako moćno kao pod njegovom vlašću.
5. Južni će kralj postati jak. Ali jedan od njegovih vojskovođa natkrilit će ga moću i vlast će prisvojiti sebi. Kraljevstvo će njegovo biti vrlo veliko.
6. Poslije nekoliko godina oni će se sprijateljiti. Kći južnoga kralja doći će k sjevernom kralju, da uspostavi mir. Ali ona ne će zadržati jaku pomoć, jer on i njegova pomoć ne će se održati. Štoviše ona će biti predana zajedno sa svojom pratnjom, svojim ocem i pomoćnikom.
7. Potom će od izdanka iz njezina korijena ustati jedan i staviti se na čelo vojsci, provalit će u tvrđavu sjevernoga kralja, napasti je i zauzeti.
8. I bogove će njihove s njihovim livenim likovima, s dragocjenim njihovim posuđem, srebrom i zlatom odnijeti u Egipat kao plijen. Godine i godine ostat će jači od sjevernoga kralja.
9. Tada će ovaj upasti u kraljevstvo južnoga kralja; ali se mora opet vratiti u svoju zemlju. \
10. Ali će se njegovi sinovi naružati i skupit će silne vojske. Oni će doći sve plaveći i potapajući, i ponovno će u boju prodirati do njegova grada.
11. Ogorčen će izići južni kralj i ratovat će sa sjevernim kraljem. Ovaj će podići veliku vojsku, ali će se vojska dati u ruke onomu.
12. Nakon što bude vojska uništena, ponijet će se njegovo srce. Pobit će deset tisuća; ipak se ne će moći održati.\
13. Sjeverni će kralj opet dići vojsku, veću od prijašnje; i poslije više godina doći će s velikom vojskom i sa silnim blagom.\
14. U to će vrijeme mnogi ustati na južnoga kralja, i zlikovci od tvojega naroda podići će se, da se po njima ispuni proroštvo. Ali će oni pasti.
15. I doći će kralj sjevernoga kraljevstva, napravit će opkope i uzet će jedan tvrdi grad. Južne čete ne će odoljeti. Ni njegove izabrane čete ne će se moći oduprijeti.
16. Tako može onaj koji je došao protiv njega, činiti što hoće, a da mu se nitko ne opre. I on će se utvrditi u najkrasnijoj od svih zemalja. Uništenje je u njegovoj ruci.
17. Tada naumi da sve njegovo kraljevstvo dobije u svoju vlast. Sklapa s njim ugovor i daje mu kćer za ženu u zloj namjeri. Ali se naum ne će obistiniti i ne će mu uspjeti.
18. Tada će se okrenuti na primorske zemlje i mnoge osvojiti. Ali će jedan vojskovođa dokrajčiti njegovo ruganje i njegovu porugu svaliti na njega.
19. Tada će se okrenuti tvrđavama svoje zemlje. Pritom će se spotaknuti i pasti, i zauvijek iščeznuti.
20. Na njegovo će mjesto stupiti drugi, koji šalje nadstojnika kroz najkrasniju zemlju svoga kraljevstva. Ali poslije nekoliko dana biva umoren, a ne od gnjeva, niti u ratu.
21. Na njegovo će mjesto doći opak čovjek, kome nije bila namijenjena kraljevska čast. On će doći iznenada i spletkama se domoći vlasti.
22. Vojne sile bit će od njega poplavljene i uništene zajedno s knezom zavjeta.
23. I protiv onoga, koji se udruži s njim čini prijevaru. On će doći i nadvladat će unatoč svojim neznatnim četama.
24. Iznenada će upasti u najrodnije krajeve zemlje i počiniti zlodjela kakva nisu počinili ni njegovi oci ni djedovi. Grabež, plijen i blago razdijelit će među njima rasipno. Protiv tvrdih mjesta smišljat će svoje naume, ali samo još za neko vrijeme.
25. Potom će podići svoju moć i hrabrost protiv južnoga kralja s velikom vojskom. Kralj će južni doći u boj s velikom, vrlo jakom vojskom, ali ne će moći odoljeti, jer će se skovati protiv njega spletke.
26. Njegovi drugovi za stolom navući će mu slom. Njegove čete bit će poplavljene, i mnogi će biti pobijeni i pasti.
27. Oba kralja misle na prijevaru. Za jednim stolom sjede i lažu jedan drugome. Ali im njihovi naumi ne polaze za rukom, jer će kraj još biti u određeno vrijeme.
28. I vraća se s velikim blagom u svoju zemlju i upravlja svoju misao protiv svetoga zavjeta. Kad izvrši svoj naum, vratit će se u svoju zemlju.
29. U dogovoreno će vrijeme opet poći na jug. Ali drugi put ne će biti kao prvi put.
30. Jer će izići protiv njega lađe iz Getima. On će se uplašiti i vratiti, i sav će svoj gnjev iskaliti na svetom zavjetu. On će se opet obazreti na one koji ostavljaju sveti zavjet.
31. Vojska koju je poslao nastupit će, oskvrnut će svetište i tvrđavu, ukinut će svagdanju žrtvu i postaviti sramotnu idolsku gnjusobu.
32. Laskavim riječima privodi k otpadu one koji su se ogriješili o zavjet. Ali mnoštvo onih koji poznaju svojega Boga, ostat će tvrdog činit će pravo.
33. Razumni u narodu osvijestit će mnoge, ali će biti donekle duboko satrti mačem i plamenom, ropstvom i grabežem.
34. Ali dok budu duboko satrveni, pružit će im se malo pomoći. Tada će im se licemjerski priključiti vrlo mnogi.
35. I još neki od razumnih bit će pritisnuti, da se drugi okušaju, očiste i obijele do posljednjeg vremena, jer će za to još biti određeno vrijeme.
36. Kralj će činiti što hoće. On će se oholo podići protiv svakoga boga. Protiv Boga nad bogovima drsko će govoriti i nekažnjen ostati, dok se ne napuni mjera gnjeva, jer će se izvršiti što je zaključeno.
37. I Boga svojih otaca ne će štovati, niti će mariti za ljubimca boga žena, niti za ikojega drugog boga, jer će se dići iznad sviju.
38. Mjesto toga štovat će boga tvrđavâ, boga kojega njegovi oci nisu poznavali, štovat će zlatom, srebrom i dragim kamenjem, i drugim dragocjenostima.
39. Podići će tvrda mjesta u čast tuđemu bogu. Tko prizna ovoga, njemu će iskazati veliku čast. Podijelit će im vlast nad mnogima i dati im zemlju kao plaću.
40. U posljednje vrijeme južni će se kralj s njim sukobiti. Na njega će sjeverni kralj navaliti s kolima, konjima i mnogim lađama, i sve plaveći i potapajući provaliti u zemlje.
41. Pritom će upasti i u najkrasniju od svih zemalja. Deset tisuća će pasti. Samo će se ovi izbaviti od njega: Edom, Moab i veći dio Amonaca.
42. Tada će posegnuti rukom na zemlje. I Egipat mu ne će umaknuti.
43. Osvojit će blago u zlatu i srebru, i sve dragocjenosti Egipta. Libijanci i Kušiti u njegovoj su pratnji.
44. Tada će ga uplašiti glasovi s istoka i sa sjevera. S velikim će gnjevom izići i mnoge će pogubiti i uništiti.
45. Razapet će svoje sjajne šatore između mora i svete, krasne gore. Ipak će ga doseći njegov kraj, a da mu nitko ne donese pomoći.

Danilo 12:1-13
1. U ono vrijeme podići će se Mihćl, veliki knez anđeo, koji zaštićuje sinove tvojega naroda. Bit će vrijeme tjeskobe, kakve nije bilo nikada, otkako je narodâ, do onoga vremena. Ali će se tvoj narod spasiti u ono vrijeme, svi koji se nađu zapisani u knjizi.
2. Mnogi od onih koji spavaju u zemaljskom prahu, probudit će se: jedni na vječni život, drugi na vječnu sramotu i prijekor.
3. Pobožni će sjati kao sjajno nebo, i oni koji su mnoge privodili k pravednosti kao zvijezde u sve vjekove.
4. A ti, Daniele, zatvori ova objavljenja! Zapečati ovu knjigu do posljednjega vremena! Mnogi će je pretraživati, i spoznaja će biti velika.
5. Tada sam ja, Daniel, najednom vidio gdje stoje druga dva anđela: jedan s ove strane, drugi s one strane rijeke.
6. Jedan upita čovjeka koji je odjeven u platno stajao nad vodom u rijeci: Kad će biti kraj ovim čudesnim stvarima?
7. čuo sam kako se čovjek, koji je odjeven u platno stajao nad vodom u rijeci, podižući svoju desnicu i ljevicu k nebu zakleo onim koji živi vječno: Ovo će se sve ispuniti poslije jednoga vremena, dva vremena i pola vremena, čim se završi uništenje moći svetoga naroda.
8. čuo sam to, ali nisam razumio. Zato sam upitao: Gospodaru moj, što znači posljednje od ovih stvari?
9. On odgovori: Idi Daniele: jer do posljednjega vremena ostaju zatvorene i zapečaćene ove riječi!
10. Mnogi će se očistiti, obijeliti i okušati. Bezbojnici će raditi bezbožno. Bezbožnici ne će to razumjeti. Ali će pobožnici to spoznati.
11. Od vremena kad se ukine svagdanja žrtva i postavi sramotna gnjusoba, bit će tisuću i dvjesta i devedeset dana.
12. Blago onome koji ustraje i dočeka tisuću i tri stotine i trideset i pet dana!
13. A ti idi ususret kraju! Sada smiješ počivati. Na kraju danâ ustat ćeš k svojemu dijelu.”

Psalmi 138:1-3
1. Davidov. Zahvaljujem ti od sveg srca (Gospode); pred bogovima pjevat ću ti. \
2. Klanjam se prema tvome svetome Hramu. Zahvaljujem tvome imenu za tvoju dobrotu i vjernost, jer si uzveličao svoje obećanje iznad svoga imena.
3. U dan u koji te zazvah, ti si me uslišio, u meni si umnožio snagu.

Izreka 29:16-16
16. Kad su bezbožnici na vlasti, umnožavaju se opačine; ali pravednici radosno dožive njihovu propast. \

1 Ivanu 2:1-29
1. Dječice moja, ovo vam pišem da ne griješite. Ako tko sagriješi, imamo zagovornika kod Oca, Isusa Krista, pravednika.
2. On je pomirna žrtva za naše grijehe, i ne samo naše, nego i svega svijeta.
3. I po tom znamo da ga poznajemo, ako držimo njegove zapovijedi.
4. Tko govori: “Poznajem ga”, a zapovijedi njegovih ne drži, lažac je, i u njemu nema istine.
5. A tko drži njegovu riječ, u njemu je zaista Božja ljubav savršena; po tom poznajemo da smo u njemu.\
6. Tko govori da u njemu ostaje, taj treba tako hoditi kao što je on hodio.
7. Ljubljeni, ne pišem vam novu zapovijed, nego staru zapovijed koju ste imali od početka; stara zapovijed jest Riječ koju ste čuli.\
8. Opet vam pišem novu zapovijed, ono što je istinito u njemu i u vama, jer tama prolazi, a svjetlo istinito već svijetli.
9. Tko govori da je u svjetlu, a mrzi svojega brata, još je uvijek u tami.
10. Tko ljubi svojega brata, ostaje u svjetlu i ništa u njemu nije na sablazan.
11. A tko mrzi svojega brata, u tami je, i hodi u tami, i ne zna kamo ide, jer mu tama zaslijepi oči.
12. Pišem vam, dječice, jer su vam oprošteni grijesi po njegovu imenu.
13. Pišem vam, očevi, jer upoznaste onoga koji je od početka. Pišem vam, mladići, jer nadvladaste onoga koji je zao. Pisah vam, djeco, jer upoznaste Oca.
14. Pisah vam, očevi, jer upoznaste onoga koji je od početka. Pisah vam, mladići, jer ste jaki, i riječ Božja u vama ostaje, i nadvladaste onoga koji je zao.
15. Ne ljubite svijet, ni ono što je u svijetu! Ako tko ljubi svijet, nema u njemu ljubavi prema Ocu.
16. Jer sve što je u svijetu? požuda tijela, požuda očiju i oholost života? nije od Oca, nego je od svijeta.
17. Svijet prolazi i njegova požuda; a tko čini Božju volju, ostaje dovijeka. \
18. Dječice, posljednja je ura, i kao što čuste da će doći Antikrist? već sad ustadoše mnogi Antikristi? po tom znamo da je posljednja ura.
19. Od nas izađoše, ali nisu bili od nas; jer kad bi bili od nas, ostali bi s nama; na njima se je trebalo očitovati da nisu svi od nas.\
20. Ali vi imate pomazanje od Svetoga, i sve znate.
21. Ne pisah vam kao da ne znate istine, nego jer je znate, i jer nikakva laž ne dolazi od istine.
22. Tko je inače lažljivac nego onaj koji niječe da je Isus Mesija? Antikrist je onaj koji niječe Oca i Sina.
23. Koji god niječe Sina, ne priznaje ni Oca, a koji priznaje Sina, priznaje i Oca.
24. Ono što čuste od početka, neka ostane u vama! Ako u vama ostane ono što čuste od početka, i vi ćete ostati u Sinu i u Ocu.
25. A ovo je obećanje koje nam on obeća: vječni život.
26. Ovo vam pisah za one koji vas zavode.
27. Što se vas tiče, u vama ostaje pomazanje koje primiste od njega, i ne treba vas tko učiti, nego vas njegovo pomazanje uči u svemu. Ono je istinito i nije laž, i kao što vas nauči, ostanite u njemu!
28. I sad, dječice, ostanite u njemu da imamo pouzdanje kad se pojavi, i da se ne osramotimo pred njim o njegovu dolasku.
29. Kao što znate da je on pravedan, znate i da je svaki koji čini pravdu od njega rođen.