A A A A A

Jezekilja 47:1-23
1. Tada me povede na ulaz Hrama. Gle, ondje je izvirala voda ispod praga od Hrama k istoku. Pročelje Hrama gledalo je na istok. Voda je tekla dolje s desne strane Hrama, južno od žrtvenika za žrtve paljenice.
2. Povede me van kroz sjeverna vrata i zatim okolo k vanjskim istočnim vratima. I gle, voda je žuborila dolje s desne strane.
3. čovjek ode dalje prema istoku, a imao je mjerilo u ruci. Izmjeri tisuću lakata i povede me preko vode; ona mi dođe do gležanja.\
4. Izmjeri opet tisuću lakata i povede me preko vode; voda mi dođe do koljena. Izmjeri opet tisuću lakata i povede me prijeko; ona mi dođe do bokova.\
5. Izmjeri opet tisuću lakata; tada je nastala rijeka preko koje više nisam mogao prelaziti jer se voda bila tako popela da bi se morala preplivati. Nastade rijeka preko koje se više nije moglo prelaziti. \
6. On mi reče: “Jesi li vidio, sine čovječji?” Nato me pusti da odem natrag na obalu rijeke.
7. Na povratku sam vidio vrlo mnogo drveća na obali rijeke s obje strane.
8. On mi reče: “Ova voda teče van u istočni kraj i spušta se u pustaru, i dolazi do Mrtvoga mora. Kad dođe tamo, postat će voda Mrtvoga mora zdrava.
9. Sva živa bića što se samo miču, oživjet će posvuda kamo dođe rijeka. Tada će biti vrlo mnogo riba. Jer kad dođe tamo ova voda, ozdravit će Mrtvo more i sve će oživjeti kamo dođe rijeka.
10. Ribari će stajati na njemu od En Gedija do En Eglajima. Njegovo bogatstvo riba bit će vrlo veliko, kao u velikom moru.
11. Ali bare i glib u njegovoj blizini ne će postati zdravi; ostat će slani.\
12. Na obje obale rijeke rast će svakojako drveće s plodovima što se jedu, i kojima lišće ne vene, i plodovi im ne nestaju. Svakoga će mjeseca rađati nove plodove; jer što ih napaja, dolazi od Svetišta. Plodovi će njihovi biti za jelo i njihovo lišće za lijek.” \
13. Ovako veli svemogući Gospodin: “Ovo je granica po kojoj ćete kao baštinski posjed razdijeliti zemlju na dvanćst Izrćlovih plemena; Josip će dobiti dvojak dio.\
14. Jedan će dobiti jednak baštinski posjed kao drugi, jer sam podigao svoju ruku na zakletvu da ću je dati vašim ocima. Zato će vam ta zemlja pripasti kao baštinski posjed.
15. Ovo je sjeverna granica zemlji: od velikoga mora na Hetlon, na Sedad,
16. Hamat, Berot, Sibrajim, koji je između područja Damaska i područja Hamata, onda na Haser Enon, koji je na granici u Hauranu.
17. Tako će ići sjeverna granica od mora na Haser Enon, tako da područje Damaska i Hamata leži sjeverno. To je sjeverna granica.
18. Istočna granica prolazi između Haurana i Damaska i ide između Gileada i Izrćlove zemlje po Jordanu do istočnoga mora, do Tamara. To je istočna granica.
19. Južna granica prema jugu ide od Tamara do Meribat Kadeša, onda do potoka i dalje do velikoga mora. To je južna granica.
20. Zapadna granica je veliko more do mjesta gdje se ide u Hamat. To je zapadna granica.
21. Tu ćete zemlju razdijeliti među se po Izrćlovim plemenima.
22. Određuje se: Morate je razdijeliti kao baštinski posjed među sobom i među strancima koji među vama stanuju i imaju djecu. Neka su vam oni kao domaći Izrćlci! Neka s vama imaju svoj baštinski posjed među Izrćlovim plemenima!
23. U plemenu u kojem boravi stranac dat ćete mu njegov baštinski posjed”, govori svemogući Gospodin.

Jezekilja 48:1-35
1. Ovo su imena plemena: Na krajnjem sjeveru od mora u Hetlon do mjesta kamo se ide u Hamat, pa do Haser Enona? područje Damaska ostaje prema sjeveru? uz Hamat od istočne strane do zapadne strane posjedovat će Dan plemensko područje.
2. Uz Danovo područje i od istočne strane do zapadne strane posjedovat će Ašer plemensko područje.
3. Uz Ašerovo područje od istočne strane do zapadne strane posjedovat će Naftali plemensko područje.
4. Uz Naftalijevo područje od istočne strane do zapadne strane posjedovat će Manaše plemensko područje.
5. Uz Manašeovo područje od istočne strane do zapadne strane posjedovat će Efrajim plemensko područje.
6. Uz Efrajimovo područje od istočne strane do zapadne strane posjedovat će Ruben plemensko područje.
7. Uz Rubenovo plemensko područje od istočne strane do zapadne strane posjedovat će Juda plemensko područje.
8. Uz Judino područje od istočne strane do zapadne strane ležat će sveto zemljište, koje posvećujete Gospodinu, dvadeset i pet tisuća lakata u širinu i u dužinu, kao drugi plemenski dijelovi od istočne strane do zapadne strane. U njegovoj sredini bit će Svetište.
9. Sveto zemljište, koje ćete posvetiti Gospodinu, neka bude dvadeset i pet tisuća lakata dugo i deset tisuća lakata široko!
10. Sveto će zemljište pripadati: svećenicima na sjevernoj strani komad od dvadeset i pet tisuća lakata u dužinu, na zapadnoj strani od deset tisuća lakata u širinu, na istočnoj strani od deset tisuća lakata u širinu i na južnoj strani od dvadeset i pet tisuća lakata u širinu. Usred njega stajat će Gospodnje Svetište.
11. Posvećenim svećenicima, Sadokovim sinovima, koji su obavljali moju službu i nisu zastranili kao leviti, kad su zastranili Izrćlci,
12. njima će pripasti posvećeni komad, najsvetiji dio posvećenoga zemljišta uz područje levita.
13. Levitima će pripasti komad što odgovara području svećenika, dvadeset i pet tisuća lakata u dužinu, deset tisuća lakata u širinu, sve zajedno dužina od dvadeset i pet tisuća lakata i širina od deset tisuća lakata.
14. Oni ne smiju ništa od toga prodati ni zamijeniti, niti smiju prenijeti taj posvećeni dio zemlje u tuđe ruke, jer je svet Gospodinu.
15. Pet tisuća lakata, što još preostane od širine uz dvadeset i pet tisuća lakata, nije sveto, nego je određeno za grad kao prebivalište i slobodan prostor. Usred toga neka stoji grad!
16. Ovo su njegove mjere: Sjeverna strana ima četiri tisuće i pet stotina lakata, južna strana četiri tisuća i pet stotina, zapadna strana četiri tisuće i pet stotina.
17. Slobodan prostor grada iznosit će sa sjevera dvjesta i pedeset lakata, s juga dvjesta i pedeset, s istoka dvjesta i pedeset i sa zapada dvjesta i pedeset.
18. Što još preostane od dužine uz sveto zemljište, naime deset tisuća lakata na istoku i deset tisuća lakata na zapadu, neka služi za uzdržavanje gradskih stanovnika!
19. Stanovnici grada bit će iz svih Izrćlovih plemena.
20. Sve posvećeno zemljište iznosit će dvadeset i pet tisuća lakata u četvorini, naime posvećeno zemljište s gradskim posjedom.
21. Što ostane pripast će knezu s obje strane posvećenog zemljišta i gradskog vlasništva uz dvadeset i pet tisuća lakata do istočne granice i sa zapada uz dvadeset i pet tisuća lakata do zapadne granice prema plemenskim dijelovima. To neka pripadne knezu, i usred toga neka budu posvećeno zemljište i hramsko Svetište!
22. I od posjeda levita i od posjeda grada, što su usred onoga što pripada knezu, mora sve što je između Judina i Benjaminova područja pripasti knezu.
23. Ovo su ostala plemena: Od istočne strane do zapadne strane posjedovat će Benjamin plemensko područje.
24. Uz Benjaminovo područje od istočne strane do zapadne strane posjedovat će Šimunovo plemensko područje.
25. Uz Šimunovo područje od istočne strane do zapadne strane posjedovat će Jisakar plemensko područje.
26. Uz Jisakarovo područje od istočne strane do zapadne strane posjedovat će Zebulun plemensko područje.
27. Uz Zebulunovo područje od istočne strane do zapadne strane posjedovat će Gad plemensko područje.
28. Uz Gadovo područje s južne strane, pa na jug, ići će granica od Tamara do Meribat Kadeša, onda do potoka i do velikoga mora.
29. ”To je zemlja koju ćete ždrijebom razdijeliti među Izrćlova plemena kao baštinski posjed, i to moraju biti njihovi baštinski dijelovi”, govori svemogući Gospodin.
30. Ovo su gradski izlazi: sa sjeverne strane, koja ima četiri tisuće i pet stotina lakata,
31. gradska vrata nazvana su po imenima Izrćlovih plemena? nalaze se troja vrata sa sjevera: Rubenova, Judina i Levijeva vrata.
32. S istočne strane, koja ima četiri tisuće i pet stotina lakata, nalaze se troja vrata: Josipova, Benjaminova i Danova vrata.
33. S južne strane, koja ima četiri tisuće i pet stotina lakata, nalaze se troja vrata: Šimunova, Jisakarova i Zebulunova vrata.
34. Zapadna strana, koja je duga četiri tisuće i pet stotina lakata, ima troja vrata: Gadova, Ašerova i Neftalijeva vrata.
35. Opseg iznosi osamnćst tisuća lakata. Ime će gradu ubuduće biti: “Gospodin je ovdje”.

Psalmi 135:8-14
8. On je koji pobi prvorođence Egipta, ljude i životinje.
9. On posla znake i čudesa usred tebe, Egipte, protiv faraona i svih slugu njegovih.
10. On udari mnoge narode i pogubi kraljeve moćne:
11. Sihona, kralja amorejskoga, i Oga, kralja bašanskoga, i sva kraljevstva kanaanska.
12. On dade njihovu zemlju u baštinu, u baštinu Izrćlu, svome narodu.
13. Gospode, tvoje je ime vječno; Gospode, tvoj je spomen od koljena do koljena. \
14. Jer Gospod štiti svoj narod, svojim slugama iskazuje milosrđe.

Izreka 29:9-9
9. Prepire li se pravednik s luđakom, onda ovaj bjesni i smije se; a nema mira. \

1 Petrova 4:1-19
1. Kad je dakle Krist trpio tijelom, i vi se naoružajte istim uvjerenjem; jer tko trpi tijelom, raskinuo je s grijehom,\
2. da preostalo vrijeme zemaljskoga života ne živi više po ljudskim požudama, nego po Božjoj volji.
3. Uistinu je dosta da ste prošlo vrijeme činili volju pogana, živeći u razuzdanosti, požudama, pijanstvu, raspuštenim gozbama, pijankama i bezbožnom idolopoklonstvu.
4. Zato se čude što vi ne trčite s njima u istu divlju razuzdanost, i grde vas.
5. Ali će oni polagati račun onome koji je spreman suditi žive i mrtve.
6. Jer zato se i mrtvima propovijedalo evanđelje, da budu suđeni kao ljudi s obzirom na tijelo, a po Bogu da žive Duhom.
7. Svemu se približio kraj. Budite dakle mudri i budni u molitvama!
8. A prije svega imajte neprestanu ljubav među sobom, jer ljubav pokriva mnoštvo grijeha!
9. Budite gostoljubivi jedni prema drugima bez mrmljanja!
10. Poslužujte jedni druge, svaki darom koji je primio, kao dobri upravitelji različite Božje milosti.
11. Ako tko govori, neka govori kao Božje riječi; ako tko služi, neka služi kao po jakosti koju Bog daje, da se u svemu slavi Bog po Isusu Kristu kome pripada slava i vlast u vijeke vjekova! Amen. \
12. Ljubljeni, ne čudite se vatri koja vas stiže kao kušnja, kao da vam se događa što neobično,
13. nego se radujte što ste dionici Kristovih muka da biste se radovali i veselili kad se objavi njegova slava!
14. Ako vas grde zbog Kristova imena, blago vama, jer na vama počiva slavni Duh Božji!
15. A nitko od vas neka ne trpi kao ubojica ili tat ili zločinac, ili kao onaj koji se miješa u tuđe poslove!
16. Ako li trpi kao kršćanin, neka se ne stidi, nego neka slavi Boga ovim imenom!
17. Vrijeme je naime da počne sud od Božje kuće. Ako li najprije od nas, kakav li će biti kraj onima koji se ne pokoravaju Božjemu evanđelju?
18. I ako se pravednik jedva spašava, gdje će se bezbožnik i grješnik pojaviti?
19. Zato oni koji trpe po Božjoj volji neka dobrim djelima izruče svoje duše vjernom Stvoritelju!