A A A A A

Jeremija 17:1-27
1. ”Zapisan je Judin grijeh željeznom pisaljkom, urezan dijamantnim vrhom na ploči njihova srca, na rogovima njihovih žrtvenika,
2. da njihovi sinovi misle na njihove žrtvenike i idolske kolce, na zelenom drveću, na visokim humovima.
3. Na gorama u polju. Tvoje imanje, sve tvoje blago, predajem da se razgrabi, tvoje uzvisine za grijeh u svim tvojim krajevima.
4. Baštinu koju sam ti dao moraš ostaviti. Učinit ću da služiš svojim neprijateljima u zemlji koju ne poznaješ. Jer ste raspalili oganj u mojoj nutrini, što gori vječno.”
5. Ovako veli Gospodin: “Proklet čovjek koji se uzda u čovjeka; na čovjeka se oslanja čije se srce odvraća od Boga! \
6. On je kao grm u pustari. On ne doživi da mu je dobro. On stoji u suhoj pustinji, u slanoj zemlji, u kojoj se ne stanuje.
7. Blagoslovljen čovjek koji se uzda u Gospodina, kome je uzdanje Gospodin!
8. On je kao drvo posađeno kraj vode, koje k potoku pruža svoje korijenje. Ono se ne treba ništa bojati kada dođe žega. Njegovo lišće ostaje zeleno; u sušnoj godini nema nikakve potrebe. Ne prestaje donositi plod. \
9. Lukavo je srce više nego išta podmuklo. Tko da ga shvati?
10. Ja, Gospodin, istražujem srce, ispitujem bubrege, da naplatim svakome prema njegovim putovima, kako zaslužuju njegova djela.”
11. Ptica koja leži na jajima što ih nije snjela, jest onaj koji je stekao bogatstvo, ali nepravdom. U polovini svojega života mora ga ostaviti. Na svojem završetku on je kao luđak.
12. Prijestolje slave, uzvišeno od početka, jest mjesto našega svetišta.
13. Nado Izrćlova: Gospodine! Svi koji te ostave, posramit će se: koji odstupe od tebe, zapisat će se u prah. Jer ostaviše izvor žive vode, Gospodina.
14. Iscjeljuj me, Gospodine, da budem iscijeljen! Stoj uza me da nađem pomoć! Jer ti si moja hvala.
15. Gle, oni mi govore: “Gdje je Gospodnja prijetnja? Neka dođe!”
16. Ja te nisam tjerao na sud nesreće; nisam čeznuo za danom nesreće. Ti znaš što mi je došlo preko usana; pred tobom je to otvoreno! \
17. Ne budi mi strah, ti, utočište moje na dan nesreće!
18. Progonitelji moji neka propadnu, a ne ja! Neka se oni uplaše, a ne ja! Pusti na njih dan nesreće! Razbij ih dvostrukim udarom!
19. Ovako mi reče Gospodin: “Idi, postavi se na vrata zemljaka, na koja Judini kraljevi izlaze i ulaze, i na sva ostala jeruzalemska vrata!
20. Reci im: čujte Gospodnju riječ, Judini kraljevi, svi Judejci, svi jeruzalemski stanovnici, koji idete kroz ova vrata!
21. Ovako veli Gospodin: čuvajte se zbog svojega života, da ne nosite bremena u subotu i ne unosite ih na jeruzalemska vrata!
22. I ne nosite u subotu bremena iz svojih kuća! Ne radite nikakva posla, nego svetkujte subotu, kao što sam zapovjedio vašim ocima!
23. Ali oni nisu slušali i nisu mi prignuli svojega uha. Ostali su tvrdoglavi, nisu poslušali i nisu primili nauk.
24. Ako me sad vi poslušate, govori Gospodin, i ne budete više nosili u subotu bremena na vrata ovoga grada, nego zadržite svetom subotu i ne radite u subotu nikakva posla,
25. tada će ulaziti na vrata ovoga grada kraljevi i knezovi, koji sjede na Davidovu prijestolju, na kolima i konjima, oni, njihovi knezovi. Judini ljudi i jeruzalemski stanovnici, i ovaj će grad ostati napučen dovijeka.
26. Tada će iz Judinih gradova, iz jeruzalemske okoline, iz Benjaminova područja, iz nizine, iz gora i iz južne zemlje dolaziti ljudi koji prinose žrtve paljenice, žrtve klanice, darove i kâd, koji nose zahvalne žrtve u Gospodnju kuću.
27. Ako li ne poslušate moje zapovijedi, da držite svetom subotu, da ne nosite bremena i s njima u subotu ne dolazite na vrata Jeruzalema, onda ću raspaliti oganj na njegovim vratima, koji će sažeći jeruzalemske palače i ne će se više ugasiti!”

Jeremija 18:1-23
1. Sljedeći naputak dođe Jeremiji od Gospodina:
2. ”Ustani, siđi u lončarevu kuću! Tamo ću ti objaviti svoje proroštvo!”
3. Siđoh u lončarevu kuću. On je bio upravo pri poslu za lončarskim kolom.
4. Pokvarila se posuda koju je upravo pravio, kako se to događa pod lončarevom rukom, pa je načinio drugu posudu, koja je lončaru bila po volji.
5. Tada mi dođe Gospodnja riječ:
6. ”Ne mogu li ja tako kao lončar postupati s vama, kućo Izrćlova?”, govori Gospodin. “Jest, kao što je glina u lončarevoj ruci, tako ste vi u mojoj ruci, kućo Izrćlova!
7. Sad zaprijetim jednome narodu ili jednome kraljevstvu, da ću ga istrijebiti, uništiti, zatrti.
8. Obrati li se taj narod od svoje zloće, zbog koje sam mu zaprijetio, meni će biti žao za nesreću koju sam mu mislio nanijeti.
9. Sad obećam jednome narodu ili jednome kraljevstvu da ću ga sazidati i zasaditi.
10. Učini li što je zlo u mojim očima ne slušajući mojega glasa, meni će biti žao za dobro koje sam mu mislio iskazati.
11. Zato sad objavi Judinim ljudima i jeruzalemskim stanovnicima. Ovako veli Gospodin: Evo, spremam protiv vas nesreću. Smislio sam protiv vas nesreću i skovao protiv vas naum! Vratite se svaki sa svojega zla puta! Popravite svoje putove i djela!
12. A oni će odvratiti: Uzalud je! Mi idemo za svojim vlastitim naumima. Svaki hoće raditi po tvrdokornosti svojega zlog srca.”
13. Zato ovako govori Gospodin: “Pitajte po narodima! Je li tko čuo takvo što? Veliku je sramotu učinila Izrćlova djevojka.
14. Odstupi li ikada od kamenoga grebena libanonski snijeg? Presuše li studene, bučne vode po gorama?
15. A mene je moj narod zaboravio. Ništavilu prinose tamjan. Posrću na svojim mitovima, na prastarim stazama, tako da hode vrletnim, neporavnatim putovima.
16. Učinit ću njihovu zemlju pustinjom, na vječnu porugu. Tko god prođe preko nje, zgražat će se i mahat će glavom.
17. Kao istočni vjetar tjerat ću ih pred neprijateljem. Leđa, a ne lice pokazat ću im u dan njihove nevolje.”
18. Oni kažu: “Hajdemo skovati planove protiv Jeremije! Jer još nije nestalo uputa od svećenika, ni savjeta mudraca, ni riječi proroka. Hajdemo ga pogoditi jezikom! Ne pazimo na sve njegove riječi!”
19. Pripazi na me, Gospodine! čuj govor mojih protivnika!
20. Hoće li se zlo vratiti za dobro, kad mi kopaju jamu? Spomeni se kako sam stajao pred tobom govoreći za njihovo dobro, da odvratim tvoj gnjev od njih!
21. Zato predaj njihovu djecu gladi! Izruči ih sili mača! Njihove žene neka budu bez djece i udovice, njihove muževe neka podavi kuga, njihove mladiće neka poubija mač u boju!
22. Neka se čuje vika iz njihovih kuća, kad dovedeš na njih krvničke čete iznenada! Jer kopaju jamu da me uhvate. Zamke namještaju mojim nogama.
23. A ti, Gospodine, znaš sav njihov naum protiv mene, da me ubiju. Ne opraštaj njihove krivnje! Ne briši ispred sebe njihova grijeha! Obori ih! Obračunaj s njima u vrijeme svojega gnjeva!

Psalmi 118:25-29
25. O, Gospode, daj nam spasenje! Gospode, daruj nam sreću!
26. Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje! Blagoslivljamo vas iz Doma Gospodnjeg.
27. Bog je Gospod, on nas je obasjao. Složite povorku s granama sve do rogova žrtvenika!
28. Ti si moj Bog, tebi zahvaljujem. Bože moj, tebe ću veličati.
29. Zahvaljujte Gospodu jer je dobar, jer vječna je ljubav njegova.

Izreka 27:11-12
11. Budi mudar, sine moj, i obraduj moje srce! Tako mogu odgovoriti onomu koji me kudi.
12. Pametan čovjek vidi pogibao i sakrije se; a ludi idu dalje i imaju štetu. \

1 Solunjanima 3:1-13
1. Zato ne mogosmo više podnositi i naumismo sami ostati u Ateni,
2. a poslasmo Timoteja, svoga brata i Božjega suradnika u Kristovu evanđelju, da vas utvrdi i obodri u vašoj vjeri.
3. Željeli smo da se nitko ne pokoleba u ovim nevoljama; jer sami znate da smo za to određeni.\
4. Doista, dok smo bili kod vas, kazali smo vam unaprijed da ćemo podnositi nevolje, a to se i dogodilo, kako znate.
5. Zato i ja, kad nisam mogao više podnositi, poslah da upoznam vašu vjeru, da vas nije kako iskušao napasnik? da naš trud ne bude uzalud.
6. A sad, kad se vratio Timotej k nama od vas i izvijestio nas o vašoj vjeri i ljubavi te da nas se svagda ugodno sjećate, želeći nas vidjeti, kao i mi vas,
7. utješili smo se, braćo, zbog vas, u svoj svojoj bijedi i nevolji, vašom vjerom.
8. Zaista, sad živimo kad vi stojite u Gospodinu.
9. Jer kakvu zahvalu možemo uzvratiti Bogu za vas, za svu radost kojom se radujemo zbog vas pred svojim Bogom?
10. Noću i danju molimo se najgorljivije da vidimo vaše lice i da nadopunimo ono što je manjkavo u vašoj vjeri.
11. Sam Bog i naš Otac, i naš Gospodin Isus, neka upravi naš put k vama!
12. A vas neka umnoži Gospodin i neka dade da imate obilnu ljubav jedni prema drugima, i prema svima, kao i mi prema vama.
13. Utvrdila se vaša srca besprijekorno u svetosti, pred Bogom i Ocem našim, kad dođe naš Gospodin Isus sa svima svojim svetima. Amen.