A A A A A
Biblija u jednoj godini
Rujan 7

1 Korinæanima 15:29-58
29. Ako mrtvi neće uskrsnuti, što misle postignuti oni koji se krste umjesto mrtvih? Čemu to čine ako mrtvi jednog dana neće uskrsnuti?
30. I zašto bismo se mi neprestano izlagali pogiblima?
31. Braćo draga, svednevice se suočavam sa smrću—tako mi vas, koji ste moj ponos u našemu Gospodinu Isusu Kristu.
32. Kakva je onda smisla imalo boriti se s divljim zvijerima—s onim ljudima u Efezu? Ako nema uskrsnuća, “jedimo i pijmo jer sutra ćemo umrijeti!”
33. Ne dajte se zavesti; “Loše društvo kvari dobre običaje.”
34. Opametite se i prestanite griješiti. Jer, na vašu sramotu, neki od vas i ne poznaju Boga.
35. Ali netko će upitati: “Kako će mrtvi uskrsnuti? Kakva će tijela imati?”
36. Nerazumna li pitanja! Kad zasijete sjeme u zemlju, ono neće oživjeti i porasti u biljku ako najprije ne umre.
37. Ne siješ u zemlju biljku kakva će porasti, već golo sjeme pšenice—ili čega drugoga.
38. Bog mu zatim daje novo tijelo kakvo hoće, i to različita oblika raznim vrstama sjemenja.
39. Kao što ima različitih vrsta sjemenja i biljaka, tako se razlikuju i tijela—ljudska, životinjska, ptičja ili riblja.
40. Ima nebeskih tijela i zemaljskih tijela. Sjaj se nebeskih tijela razlikuje od sjaja zemaljskih.
41. Drukčiji je sjaj sunca, mjeseca ili zvijezda. Zvijezde se čak i međusobno razlikuju po sjaju.
42. Tako je i s uskrsnućem mrtvih: sije se u raspadljivosti, uskrsava u neraspadljivosti,
43. sije se u sramoti, a uskrsava u slavi; sije se u slabosti, uskrsava u snazi;
44. naša su tijela zasijana kao zemaljska, a uskrsnut će kao duhovna. Ako, naime, postoji naravno tijelo, postoji i ono duhovno.
45. U Svetome pismu piše: “Prvi čovjek, Adam, postade živa duša.” Ali drugi Adam, to jest Krist, jest životvorni Duh.
46. Ali najprije je bilo naravno, a tek poslije dolazi duhovno tijelo.
47. Prvi je čovjek—Adam—načinjen od zemlje, a drugi je čovjek—Krist—došao s neba.
48. Svi ljudi imaju zemaljsko tijelo poput Adamova, ali naša će nebeska tijela biti poput Kristova.
49. Kao što smo sada poput zemljanog čovjeka Adama, tako ćemo jednog dana biti poput Krista koji je došao s neba.
50. Tvrdim vam, braćo i sestre: tijelo i krv ne mogu baštiniti Božje kraljevstvo. Naša raspadljiva tijela ne mogu baštiniti neraspadljivost.
51. Ali reći ću vam tajnu koju je Bog otkrio: nećemo svi umrijeti, ali svi ćemo se preobraziti.
52. To će se dogoditi u tren oka, na zvuk posljednje trublje. Kad se ona oglasi, umrli će kršćani biti podignuti preobraženih tijela. A mi živi preobrazit ćemo se i nećemo umrijeti.
53. Jer naša raspadljiva, smrtna zemaljska tijela moraju se preobraziti u neraspadljiva i besmrtna nebeska tijela.
54. Kad se to dogodi, kad se naša raspadljiva zemaljska tijela preobraze u besmrtna nebeska tijela, napokon će se ostvariti ono što piše u Svetom pismu: “Pobjeda je progutala smrt.
55. Smrti, gdje ti je pobjeda? Smrti, gdje ti je žalac?”
56. Žalac smrti je grijeh, a snaga je grijeha u Zakonu.
57. Hvala Bogu koji nam daje pobjedu nad grijehom i smrću kroz našega Gospodina Isusa Krista!
58. Zato, voljena braćo i sestre, budite postojani i nepokolebljivi, revni u Gospodnjem djelu jer znate da nijedan vaš trud u Gospodinu nije uzaludan.