A A A A A
Biblija u jednoj godini
Rujan 6

1 Korinæanima 15:1-28
1. Želim vas, draga braćo i sestre, podsjetiti na evanđelje koje sam vam propovijedao, koje ste prihvatili i u kojemu ste još postojani.
2. Po tome se evanđelju spašavate ako ga se držite onako kako sam vam navijestio. Inače ste uzalud povjerovali.
3. Prenio sam vam najprije ono što mi je rečeno—da je Krist umro za naše grijehe, baš kao što piše u Svetome pismu,
4. da je pokopan i da je treći dan uskrsnuo od mrtvih, također prema Svetome pismu.
5. Ukazao se Petru, a zatim i svoj dvanaestorici apostola.
6. Zatim se ukazao braći kojih je bilo više od pet stotina. Većina njih još je živa, a neki su i umrli.
7. Ukazao se poslije Jakovu, pa opet svim apostolima.
8. Napokon se ukazao i meni, mnogo kasnije, kao nedonoščetu.
9. Jer ja sam najmanji od apostola. Nisam dostojan ni nazvati se apostolom jer sam progonio Božju crkvu.
10. Ali što god da sada jesam, to sam zato što mi je Bog iskazao milost—i to nije bilo uzalud. Naprotiv, trudio sam se više nego svi ostali apostoli, ali to nije moja zasluga, već Božja milost.
11. Zato nije važno propovijedam li ja ili oni. Važno je da ste zbog našega propovijedanja povjerovali.
12. Ali ako propovijedamo da je Krist uskrsnuo od mrtvih, zašto neki od vas govore da uskrsnuća nema?
13. Jer ako nema uskrsnuća od mrtvih, onda ni Krist nije uskrsnuo.
14. A ako Krist nije uskrsnuo, naše je propovijedanje, kao i vaša vjera, uzaludno.
15. Ako mrtvi zaista ne uskrsavaju, onda smo mi apostoli lažni Božji svjedoci zato što smo posvjedočili da je on uskrisio Krista, kojega nije uskrisio.
16. Jer ako mrtvi neće uskrsnuti, onda ni Krist nije uskrsnuo.
17. A ako Krist nije uskrsnuo, onda je vaša vjera uzaludna jer ste još uvijek pod osudom svojih grijeha.
18. Ako je tako, svi umrli koji su vjerovali u Krista izginut će!
19. Pouzdajemo li se u Krista samo za ovaj život, najbjedniji smo od svih ljudi.
20. Ali činjenica je da je Krist uskrsnuo od mrtvih. Prvi je od svih umrlih koji će ponovno ustati u život.
21. Smrt je ušla u svijet zbog onoga što je učinio prvi čovjek, a zbog onoga što je učinio jedan drugi Čovjek, Krist, mrtvi će uskrsnuti.
22. Jer kao što svi umiremo zato što smo Adamovi potomci, tako ćemo i u Kristu svi biti oživljeni.
23. Ali uskrsnuće se zbiva redom: najprije je uskrsnuo Krist, a kad on opet dođe, uskrsnut će i svi koji njemu pripadaju.
24. Zatim će doći svršetak—kad on, pobijedivši svako neprijateljsko poglavarstvo, vlast i silu—preda Kraljevstvo Bogu Ocu.
25. Jer će Krist biti kralj tako dugo dok mu svi njegovi neprijatelji ne budu bačeni pod noge.
26. Posljednji neprijatelj kojega će uništiti bit će smrt.
27. Jer Sveto pismo kaže: “Bog je sve podložio njegovoj vlasti.” “Sve”, razumije se, ne znači i samoga Boga jer je on Kristu i dao vlast.
28. Kad sve pobijedi, Sin će i samoga sebe podložiti Bogu, koji je sve podložio njegovoj vlasti, da Bog bude sve u svemu.