A A A A A
Biblija u jednoj godini
Kolovoz 8

Rimljanima 9:1-15
1. U nazočnosti Kristovoj govorim istinu—ne lažem—a moja savjest i Sveti Duh potvrđuju da je ovo što govorim istina.
2. Srce mi je ispunjeno silnom tugom i beskrajnom boli
3. zbog mojeg naroda, zbog moje židovske braće i sestara. Pristao bih biti zauvijek proklet—odsječen od Krista!—kad bi to njih moglo spasiti.
4. Oni su izabrani izraelski narod, izabrani da budu posebna Božja djeca. Bog im je objavio svoju slavu. Sklopio je s njima savez i dao im svoj Zakon. Imaju povlasticu da ga štuju i da primaju njegova divna obećanja.
5. Njihovi su preci bili veliki Božji ljudi, a i sam je Krist bio Židov po tjelesnom podrijetlu. A on je Bog koji vlada nad svime i dostojan je vječne slave! Amen.
6. Zar je Bog prekršio svoja obećanja? Nije. Jer nisu Izrael svi koji potječu od Izraela.
7. Sama činjenica da potječu od Abrahama ne čini ih pravom Abrahamovom djecom. Jer u Svetome pismu piše: “Po Izaku će ti se nazivati potomstvo” —iako je Abraham imao još djece.
8. To znači da nisu svi Abrahamovi tjelesni potomci ujedno i Božja djeca. Samo djeca obećanja su Božja djeca.
9. Jer Bog je obećao: “Nagodinu ću opet doći i Sara će imati sina.”
10. Taj je sin bio naš predak Izak. Njegova žena Rebeka nosila je blizance.
11. Ali prije nego što su rođeni, prije nego što su učinili išta dobro ili zlo, primila je poruku od Boga. Ta je poruka dokaz da Bog bira prema vlastitom naumu, a ne prema našim dobrim ili lošim djelima.
12. Rekao joj je: “Potomci tvojega starijeg sina služit će potomcima mlađega.”
13. Ili, riječima Svetoga pisma: “Jakova sam zavolio, a Ezav mi omrznu.”
14. Zar je Bog bio nepravedan? Nipošto.
15. Jer Mojsiju je rekao: “Smilovat ću se komu se želim smilovati i sažalit ću se nad kime se želim sažaliti.”