A A A A A
Biblija u jednoj godini
Kolovoz 31

1 Korinæanima 11:1-16
1. A vi biste trebali slijediti moj primjer, kao što ja slijedim Kristov.
2. Pohvaljujem vas što me se u svemu sjećate i što se držite kršćanskoga učenja koje sam vam predao.
3. Ali hoću da nešto znate: svaki je čovjek odgovoran Kristu, žena je odgovorna mužu, a Krist je odgovoran Bogu.
4. Muškarac sramoti Krista ako pokriva glavu dok se moli ili prorokuje.
5. A žena sramoti svojega muža ako se moli ili prorokuje gologlava. To je isto kao da je obrijala glavu.
6. Ako odbije na glavi nositi pokrivalo, neka ošiša svu kosu. A kako je sramota da žena bude kratke kose ili obrijane glave, treba nositi pokrivalo.
7. Muškarac ne treba pokrivati glavu jer je na sliku i slavu Božju, a muškarcu je slava žena.
8. Prvi čovjek nije nastao od žene, nego je ona nastala od njega.
9. Nije, osim toga, muškarac stvoren zaradi žene, nego žena zaradi muškarca.
10. Zato žena treba uvijek imati pokrivenu glavu kao znak vlasti, zbog anđela.
11. Ali u odnosima između Gospodinove djece žena nije neovisna o mužu niti je muž neovisan o ženi.
12. Jer iako je prva žena nastala od muškarca, od tada su svi muškarci rođeni od žene, a sve to dolazi od Boga.
13. Prosudite sami dolikuje li da se žena moli Bogu gologlava.
14. Nije li očito da je muškarcu sramota imati dugu kosu?
15. I nije li očito da je duga kosa ženi na ponos? Jer dana joj je kao pokrivalo.
16. A želi li se tko oko toga prepirati, mogu samo reći da u nas nije takav običaj te da tako drže i u drugim crkvama Božjim.