A A A A A
Biblija u jednoj godini
Kolovoz 30

1 Korinæanima 10:19-33
19. Što želim reći? Da su žrtve idolima vrijedne ili da su idoli pravi bogovi?
20. Naprotiv! Kažem da pogani te žrtve prinose demonima, a ne Bogu. A ja ne želim da vi imate išta s demonima.
21. Ne možete piti i iz Gospodnjeg i iz vražjeg kaleža. Ne možete jesti i za Gospodnjim i za vražjim stolom.
22. Zar da izazivamo Gospodinovu ljubomoru? Mislite li da smo jači od njega?
23. Kaže se: “Sve mi je dopušteno…”—ali ne služi mi sve na korist. “Sve mi je dopušteno…”—ali sve ne izgrađuje.
24. Ne mislite samo na vlastito dobro. Brinite se o tome što je dobro za drugoga.
25. Jedite sve što se prodaje na tržnici i nemojte se zbog savjesti raspitivati je li žrtvovano idolima ili nije.
26. Jer “Gospodinova je zemlja i sve na njoj.”
27. Pozove li vas na objed nevjernik i želite li se odazvati, jedite sve što se pred vas stavi ne ispitujući ništa zaradi savjesti.
28. Ako vas tko upozori da je meso bilo žrtvovano idolima, nemojte ga jesti zaradi onoga koji vas je upozorio i zaradi savjesti.
29. Ne zaradi svoje, nego zaradi njegove savjesti. “Zašto bi moju slobodu ograničavala tuđa savjest?” pitat ćete.
30. “Ako zahvaljujem Bogu za hranu koju jedem, zašto da me osuđuju zbog onoga što jedem?”
31. Jer bilo da jedete, pijete ili činite što drugo, sve činite Bogu na slavu!
32. Ne budite na sablazan nikome—ni Židovima, ni poganima, ni Božjoj crkvi.
33. Tako se i ja trudim svima u svemu ugoditi ne čineći ono što je najbolje za mene, već što je najbolje za njihovo spasenje.