A A A A A
Biblija u jednoj godini
Srpanj 2

Djela Apostolska 10:24-28
24. Drugoga dana stignu u Cezareju. Kornelije ih je čekao okupivši rodbinu i prisne prijatelje.
25. Kad je Petar kročio u kuću, Kornelije mu pohrli u susret i padne mu pred noge klanjajući mu se.
26. “Ustani! I ja sam samo čovjek!” reče mu Petar
27. te razgovarajući s njim uđe u kuću gdje je bilo okupljeno mnogo ljudi.
28. Petar im reče: “Znate da Zakon Židovima zabranjuje družiti se s poganima ili ulaziti k njima u kuću. Ali meni je Bog pokazao da nikoga ne smatram nečistim.