A A A A A
Biblija u jednoj godini
Svibnja 6

Luki 23:1-25
1. Sve mnoštvo ustane te odvedu Isusa Pilatu
2. i optuže ga: “Uhvatili smo ga da obmanjuje narod i govori im da ne plaćaju porez caru, a za sebe tvrdi da je Krist, kralj.”
3. Pilat ga upita: “Jesi li ti kralj Židova?” “Ti to kažeš”, odgovori mu Isus.
4. Pilat tada reče svećeničkim poglavarima i svjetini: “Ja na njemu ne nalazim nikakve krivnje.”
5. Ali oni počnu još jače navaljivati: “Potiče narod na pobunu! Poučava po svoj Judeji, od Galileje do Jeruzalema!”
6. “Pa zar je on Galilejac?” upita Pilat.
7. Kad su potvrdno odgovorili, Pilat pošalje Isusa Herodu, koji je vladao Galilejom. Herod se tada baš našao u Jeruzalemu.
8. Kad je Herod ugledao Isusa, silno se razveselio jer je o njemu dugo slušao i odavna ga je želio vidjeti nadajući se da će on pred njim učiniti i kakvo čudo.
9. Postavljao je Isusu pitanje za pitanjem, ali Isus ni na jedno nije odgovarao.
10. Svećenički poglavari i pismoznanci stajali su ondje i vikali žestoko ga optužujući.
11. Herod i njegovi vojnici Isusa ponize i ismiju: obuku ga opet u kraljevsku odjeću i pošalju natrag Pilatu.
12. Herod i Pilat, koji su bili neprijatelji, toga su se dana sprijateljili.
13. Pilat sazove svećeničke poglavare, vijećnike i narod
14. te im reče: “Doveli ste mi ovoga čovjeka optužujući ga da potiče narod na bunu. Ispitao sam ga pred vama, ali nisam utvrdio krivnju za koju ga optužujete.
15. Nije ju utvrdio ni Herod jer ga je poslao natrag nama. Nije učinio ništa čime bi zaslužio smrtnu kaznu.
16. Išibat ću ga, a zatim pustiti.”
17. ***
18. Nato svi uglas poviču: “Njega smakni, a pusti nam Barabu!”
19. Baraba je bio u tamnici zbog ubojstva i zbog prevratničke pobune u Jeruzalemu.
20. Pilat ih pokuša odgovoriti jer je želio pustiti Isusa.
21. Ali oni su vikali: “Raspni ga! Raspni ga!”
22. “Ali kakav je zločin počinio?” upita Pilat i treći put. “Nisam utvrdio da je učinio išta što bi zasluživalo smrtnu kaznu. Išibat ću ga dakle i pustiti.”
23. Ali svjetina je vikala navaljujući da se Isus raspne. Vikali su sve glasnije i glasnije.
24. Pilat presudi tako da im udovolji
25. te pusti čovjeka utamničenoga zbog pobune i ubojstva, a Isusa preda njima na volju.