A A A A A
Biblija u jednoj godini
Svibnja 3

Luki 22:1-23
1. Bližio se Blagdan beskvasnih kruhova, Pasha.
2. Svećenički poglavari i pismoznanci dogovarali su se kako da ubiju Isusa, ali bojali su se da se narod ne pobuni.
3. Tada Sotona uđe u Judu Iškariotskoga, jednoga od Dvanaestorice.
4. On ode i dogovori se sa svećeničkim poglavarima i s vojnim zapovjednicima kako će im izdati Isusa.
5. Oni se obraduju i obećaju mu dati novca.
6. Juda pristane. Tako on počne tražiti prigodu da izda Isusa kad mnoštva ne bude u blizini.
7. Prvog dana Blagdana beskvasnih kruhova, kad je bio običaj žrtvovati pashalno janje,
8. Isus pošalje Petra i Ivana: “Idite nam pripraviti večeru da skupa blagujemo.”
9. “Gdje želiš da ju pripravimo?” upitaju.
10. “Čim uđete u grad”, reče im, “srest ćete čovjeka koji nosi vodu u vrču. Pođite za njim. U kući u koju uđe
11. potražite domaćina pa mu recite: ‘Učitelj pita u kojoj sobi može blagovati pashalnu večeru sa svojim učenicima.’
12. On će vam pokazati veliku sobu na katu, posve pripremljenu. Ondje nam pripravite večeru.”
13. Učenici odu u grad i nađu sve kako im je Isus rekao te ondje pripreme pashalnu večeru.
14. Kad je za to došlo vrijeme, Isus sjedne za stol s apostolima.
15. “Čeznuo sam svom dušom da blagujem s vama ovu pashalnu večeru prije svoje muke.
16. Jer ju, kažem vam, neću više blagovati dok se ona ne ispuni u kraljevstvu Božjemu.”
17. Uzme čašu, zahvali i reče: “Uzmite i razdijelite među sobom.
18. Kažem vam, od sada više neću piti vina dok ne dođe Božje kraljevstvo.”
19. Uzme zatim kruh, zahvalio za njega, razlomi ga i podijeli im govoreći: “Ovo je moje tijelo koje se za vas predaje. Ovo činite meni na spomen.”
20. Kad su povečerali, uzme čašu i reče: “Ovo je moja krv, krv Novoga saveza, koja se prolijeva za vas.
21. Ali evo, moj izdajnik sjedi sa mnom za stolom.
22. Ja, Sin Čovječji, moram umrijeti kako je određeno, ali teško onome koji ga izda!”
23. Učenici se nato počnu međusobno pitati tko bi od njih mogao takvo što učiniti.