A A A A A
Biblija u jednoj godini
Svibnja 28

Ivanu 10:1-23
1. “Zaista vam kažem, svatko tko u ovčinjak ne ulazi na vrata, nego se šulja preko zida, sigurno je lopov i razbojnik.
2. Jer pastir ulazi na vrata.
3. Njemu vratar otvara vrata, a ovce slušaju njegov glas i dolaze mu. On svoje ovce zove imenom te ih izvodi van.
4. Ide pred njima, a one ga slijede jer mu poznaju glas.
5. Za strancem neće poći, već će od njega pobjeći jer ne poznaju glas tuđinca.”
6. Oni koji su čuli tu Isusovu prispodobu nisu shvatili što je njome htio reći.
7. Zato im ju on objasni: “Zaista vam kažem, ja sam vrata ovcama.
8. Svi koji su došli prije mene bili su lopovi i razbojnici. Ali prave ih ovce nisu poslušale.
9. Ja sam vrata. Koji su ušli kroz vrata, bit će spašeni, ulazit će i izlaziti te nalaziti zelenu pašu.
10. Nakana je lopova da ukrade, zakolje i uništi. Ja sam došao da dadem vječni život, i to da ga imaju u izobilju.
11. Ja sam dobri pastir. Dobri pastir daje svoj život za ovce.
12. Najamnik će pobjeći i napustiti ovce kad vidi da dolazi vuk jer nisu njegove i jer on nije njihov pastir. Vuk ih onda grabi i razgoni stado.
13. Najamnik bježi jer je unajmljen i ne mari za ovce.
14. Ja sam dobri pastir. Poznajem svoje ovce i one poznaju mene,
15. kao što Otac poznaje mene i kao što ja poznajem Oca. Ja dajem svoj život za ovce.
16. Imam i drugih ovaca, koje nisu iz ovog ovčinjaka. I njih mi valja dovesti. One će čuti moj glas, pa će tako biti jedno stado s jednim pastirom.
17. Otac me voli jer dajem svoj život da bih ga opet mogao uzeti.
18. Nitko mi ga ne može oduzeti bez mojega pristanka; dobrovoljno dajem svoj život. Imam vlast dati ga i uzeti ga natrag. Tu mi je zapovijed dao Otac.”
19. Kad to reče, Židovi opet ostanu podijeljenih mišljenja.
20. Neki su govorili: “Opsjednut je zloduhom i luduje. Čemu slušati takvog čovjeka?”
21. “Ne govori kao da je opsjednut”, govorili su drugi. “Zar bi zloduh mogao slijepcu vratiti vid?”
22. U Jeruzalemu bijaše zima. Svetkovao se blagdan Posvete Hrama.
23. Isus je prolazio Salomonovim trijemom u Hramu.