A A A A A
Biblija u jednoj godini
Svibnja 2

Luki 21:20-38
20. Kad vidite da vojska opkoljuje Jeruzalem, znajte da će on ubrzo biti opustošen.
21. Neka oni koji se zateknu u Judeji bježe u goru. Tko je u gradu, neka bježi iz njega, a ni oni koji su u polju neka se ne vraćaju u grad.
22. Jer to će biti dani Božje kazne kojom će se ispuniti sve što piše u Svetome pismu.
23. Teško trudnicama i dojiljama u to vrijeme jer će ovu zemlju pritisnuti velika nevolja i velik će se gnjev izliti na ovaj narod.
24. Kosit će ih oštrica mača i odvodit će ih u ropstvo među sve narode. A Jeruzalem će gaziti pogani sve dok ne istekne vrijeme pogana.
25. Pojavit će se znaci na suncu, mjesecu i zvijezdama, a na zemlji će narode pritiskati tjeskoba zbog huke i stihije valovlja.
26. Ljudi će umirati od straha i iščekivanja sudbe ovoga svijeta jer će se i sile nebeske potresti.
27. Tada će ugledati Sina Čovječjega kako dolazi na oblaku s velikom moći i slavom.
28. Kad se sve to počne zbivati, uspravite se i podignite glavu jer je vaše otkupljenje blizu.”
29. Zatim im ispriča prispodobu: “Pogledajte smokvu ili bilo koje stablo.
30. Kad propupa, i sami znate da je ljeto blizu.
31. Također kad vidite da se zbiva sve o čemu sam vam govorio, možete biti sigurni da je blizu Božje kraljevstvo.
32. Zaista vam kažem, ovaj naraštaj neće proći dok se sve to ne dogodi.
33. Nebo i zemlja će proći, ali moje riječi ostaju zauvijek!
34. Pazite da vam srca ne otvrdnu u proždrljivosti i pijanstvu ili u životnim brigama te da vas taj dan ne iznenadi
35. kao zamka. Jer on će snaći sve žitelje na zemlji.
36. Bdijte dakle i stalno se molite da umaknete svim strahotama koje će se događati i da stanete pred Sina Čovječjega.”
37. Isus je svaki dan poučavao u Hramu, a noći je provodio na Maslinskoj gori.
38. A sav je narod već od ranog jutra hrlio k njemu u Hram da ga sluša.