A A A A A
Biblija u jednoj godini
Svibnja 16

Ivanu 4:31-54
31. U međuvremenu su ga učenici nudili: “Rabbi, jedi!”
32. “Neću,” odgovarao im je, “ja imam hrane za koju vi i ne znate.”
33. “Zar mu je netko već donio jelo?” pitali su učenici jedan drugoga.
34. Isus im tada objasni: “Moja je hrana činiti volju onoga koji me poslao i dovršiti njegovo djelo.
35. Vi kažete da rad na žetvi neće početi dok ne mine ljeto, a to je tek za četiri mjeseca. No pogledajte oko sebe! Prostrana polja bjelasaju se svuda i već su spremna za žetvu.
36. Žeteoci će biti dobro plaćeni, a plod njihove žetve su ljudi koji su dobili vječni život. Kakve li radosti i za sijače i za žeteoce!
37. Istinita je izreka da jedan sije, a drugi žanje.
38. Ja sam vas poslao da žanjete ondje gdje se niste trudili—drugi su naporno radili, a vi ste dobili plod njihova truda.”
39. Mnogi Samarijanci iz toga grada povjerovali su u njega zbog ženina svjedočanstva: “Rekao mi je sve što sam dosad činila!”
40. Kad su Samarijanci došli k njemu, zamolili su ga da ostane kod njih. I ostao je ondje dva dana.
41. Tada ih je još mnogo više povjerovalo kad su ga čuli govoriti.
42. A ženi su kazali: “Sada vjerujemo jer smo ga i sami čuli, a ne zbog onoga što si nam ti ispričala. On je zaista Spasitelj svijeta!”
43. Dva dana nakon toga Isus ode odande u Galileju.
44. Sam Isus bijaše rekao da prorok nema časti u vlastitom zavičaju.
45. Ali Galilejci su ga lijepo primili jer su za svetkovanja Pashe bili u Jeruzalemu i vidjeli njegova čudesna djela.
46. Putujući Galilejom, stigao je u grad Kanu, gdje bijaše pretvorio vodu u vino. U gradu Kafarnaumu bio je neki kraljevski činovnik čiji je sin bio bolestan.
47. Kad je čuo da je Isus došao iz Judeje i da putuje kroz Galileju, ode u Kanu te zamoli Isusa da dođe u Kafarnaum i iscijeli mu sina na samrti.
48. Isus reče: “Vi zaista nećete vjerovati ne vidite li znakove i čudesa.”
49. Kraljevski ga je činovnik preklinjao: “Gospodine, molim te, dođi dok mi dijete nije umrlo!”
50. “Idi kući,” reče mu Isus, “sin ti je živ.” Čovjek povjeruje Isusovim riječima i uputi se doma.
51. Dok je još bio na putu, susretne svoje sluge koji su nosili vijest da mu je dijete živo.
52. Upita ih kada se dječak počeo osjećati bolje, a oni mu rekoše: “Jučer poslijepodne oko jedan sat groznica mu je naglo minula.”
53. Otac shvati da je to bilo upravo onda kad mu je Isus rekao: “Sin ti je živ.” Činovnik i svi njegovi ukućani povjeruju u Isusa.
54. Bilo je to drugo čudo koje je Isus učinio u Galileji vraćajući se iz Judeje.