A A A A A
Biblija u jednoj godini
Travanj 28

Luki 19:28-48
28. Pošto im je to ispričao, Isus krene dalje prema Jeruzalemu.
29. Kad se približio mjestima Betfagi i Betaniji na Maslinskoj gori, pošalje naprijed dvojicu učenika.
30. “Idite u ono selo pred vama”, reče im, “i čim uđete, vidjet ćete privezano magare koje još nitko nije jahao. Odvežite ga i dovedite ovamo.
31. Upita li vas tko: ‘Što to radite?’ recite samo: ‘Treba Gospodinu.’”
32. Oni odu i nađu magare kako im je rekao.
33. Dok su ga odvezivali, neki ih ljudi upitaju: “Zašto odvezujete magare?”
34. “Gospodinu treba”, odgovore oni.
35. Dovedu magare Isusu i prebace preko njega svoje ogrtače te posjednu Isusa na njega.
36. Mnoštvo je pred Isusom prostiralo svoje ogrtače po putu.
37. Kad se već približio obronku Maslinske gore, mnoštvo njegovih sljedbenika počne na sav glas zahvaljivati Bogu za sva slavna djela što su ih vidjeli:
38. “Blagoslovljen kralj koji dolazi u ime Gospodnje! Na nebu mir! Slava Bogu na nebu!”
39. Ali neki farizeji među njime kazaše: “Učitelju, opomeni svoje učenike da to ne govore!”
40. “Kažem vam,” reče im Isus, “ako oni ušute, klicat će kamenje na cesti!”
41. Kad se približio Jeruzalemu i ugledao grad, Isus zaplače nad njim:
42. “Kako bih volio da si danas pronašao put mira! Ali sada je prekasno i mir je skriven od tebe.
43. Doći će dani kada će neprijatelj zauzeti tvoje zidine, opkoliti te i pritisnuti sa svih strana.
44. Sravnit će sa zemljom i tebe i tvoju djecu u tebi. Neće od tebe ostati ni kamena na kamenu jer nisi prepoznao da te je Bog pohodio.”
45. Kad je ušao u Hram, Isus počne iz njega izgoniti trgovce.
46. “U Svetome pismu piše: ‘Moj Hram treba biti molitveni dom’, a vi ste ga pretvorili u razbojničku špilju!”, reče im.
47. Nakon toga Isus je danomice poučavao u Hramu, a svećenički poglavari i pismoznanci smišljali su skupa s narodnim starješinama kako da ga ubiju,
48. ali im to nije polazilo za rukom jer je narod upijao svaku njegovu riječ.