A A A A A
Biblija u jednoj godini
Travanj 27

Luki 19:1-27
1. Isus uđe u Jerihon. Dok je prolazio gradom,
2. dođe čovjek imenom Zakej, utjecajan Židov koji je radio za rimsku poreznu upravu i vrlo se obogatio.
3. Želio je vidjeti Isusa, ali je bio prenizak rastom da bi ga mogao vidjeti preko mnoštva.
4. On zato potrči naprijed te se popne na smokvu pokraj koje je Isus trebao proći da s nje promatra.
5. Kad je Isus stigao do njega, pogleda gore i reče mu: “Zakeju, brzo siđi! Danas moram k tebi u goste.”
6. Zakej žurno siđe s drveta i primi ga u goste sav radostan.
7. Ali mnoštvo koje je to promatralo počne prigovarati: “Otišao je takvom grešniku u goste!”
8. A Zakej ustane i reče Gospodinu: “Gospodine, polovicu svojega imanja dat ću siromasima, a svakome koga sam prevario četverostruko ću vratiti.”
9. “Danas je u ovu kuću došlo spasenje jer je i ovaj čovjek Abrahamov sin!
10. Ja, Sin Čovječji, došao sam tražiti i spasiti izgubljene.”
11. Mnoštvo je sve to slušalo. Kako je već bio nadomak Jeruzalemu, mislili su da će se kraljevstvo Božje odmah pojaviti. Isus im zato ispriča prispodobu:
12. “Neki je ugledan čovjek trebao otputovati u daleku zemlju da ga ondje okrune za kralja, a zatim se vratiti.
13. Pozove zato desetoricu svojih slugu, dade svakomu pola kilograma srebra te im reče: ‘Trgujte s njime dok ne dođem.’
14. Ali njegovi su ga građani mrzili i poslali su za njim poslanike s porukom: ‘Ne želimo da on kraljuje nad nama.’
15. Kad se vratio kao kralj, zapovjedi da mu pozovu sluge kojima je dao novac. Htio je znati koliko je koji zaradio.
16. Prvi sluga dođe i reče: ‘Gospodaru, udeseterostručio sam iznos koji si mi dao.’
17. ‘Odlično! Dobar si sluga’, reče mu on. ‘Zato što si bio vjeran u najmanjemu, dajem ti da vladaš nad deset gradova.’
18. Drugi sluga dođe i reče: ‘Upeterostručio sam iznos, gospodaru.’
19. ‘Dobro! Vladaj nad pet gradova’, reče i njemu.
20. Ali treći sluga dođe bez zarade i reče: ‘Gospodaru, evo ti srebra. Držao sam ga skrivenoga u rupcu.
21. Bojao sam te se zato što si strog čovjek. Uzimaš što nije tvoje i žanješ što nisi posijao.’
22. ‘Zli slugo!’ odgovori mu on. ‘Sudit ću ti prema tvojim vlastitim riječima. Znao si da sam strog, da uzimam što nije moje i da žanjem što nisam posijao?
23. Zašto onda nisi moj novac uložio u banku? Tako bih barem dobio kamate.’
24. Zatim kralj reče: ‘Oduzmite mu to srebro i dajte ga onome koji ima deset!’
25. ‘Ali, gospodaru, pa on već ima pet kilograma srebra! ’ kazali su.
26. ‘Velim vam,’ odgovori im kralj, ‘onome tko ima dat će se još, a onome tko nema oduzet će se i ono što ima.
27. A moje neprijatelje, koji me nisu htjeli za kralja, dovedite ovamo i smaknite ih preda mnom.’”