A A A A A
Biblija u jednoj godini
Travanj 26

Luki 18:24-43
24. Videći to, Isus reče: “Kako je teško bogatašima ući u kraljevstvo Božje!
25. Lakše bi devi bilo provući se kroz iglenu ušicu nego bogatašu ući u Božje kraljevstvo!”
26. Koji su to čuli, pitali su: “Pa tko se onda uopće može spasiti?”
27. “Što je nemoguće ljudima, moguće je Bogu!”, odgovori im Isus.
28. Petar reče: “Evo, mi smo sve svoje ostavili da te slijedimo.”
29. “Zaista vam kažem, nema toga tko je ostavio kuću, ili ženu, ili braću, ili roditelje, ili djecu zaradi Božjega kraljevstva
30. a da neće već na ovome svijetu primiti mnogo više, a u budućemu svijetu i vječni život.”
31. Isus okupi Dvanaestoricu i reče im: “Evo, ulazimo u Jeruzalem. Ondje će se na Sinu Čovječjemu ispuniti sve što su napisali proroci.
32. Predat će ga poganima, izrugivat će mu se, zlostavljati ga i popljuvati.
33. Izbičevat će ga i ubiti, ali on će treći dan uskrsnuti.”
34. Ali oni nisu ništa od toga razumjeli. Značenje tih riječi bilo im skriveno pa nisu mogli razumjeti o čemu govori.
35. Kad se Isus približio Jerihonu, pokraj puta sjedio neki slijepac i prosio.
36. Čuo je žamor mnoštva koje je prolazilo pa se raspitao što je to.
37. “Prolazi Isus Nazarećanin”, kazaše mu.
38. On nato poviče: “Isuse, Sine Davidov, smiluj mi se!”
39. Ljudi iz mnoštva koje je išlo pred Isusom ušutkivali su ga, ali on je samo još jače vikao: “Sine Davidov, smiluj mi se!”
40. Kad ga Isus začuje, zaustavi se i zapovjedi da ga dovedu. Kad se približio, upita ga:
41. “Što želiš da ti učinim?” “Da progledam, Gospodine!” zamoli on.
42. A Isus mu reče: “Progledaj! Tvoja te je vjera iscijelila.”
43. Slijepac smjesta progleda i krene cestom za Isusom slaveći Boga. I sav narod koji je to vidio zahvali Bogu.