A A A A A
Biblija u jednoj godini
Travanj 25

Luki 18:1-23
1. Isus ispriča učenicima prispodobu da ih pouči kako se uvijek treba moliti i nikada odustajati:
2. “Bio je u nekome gradu sudac. Niti se bojao Boga niti je mario što misle ljudi.
3. A u tomu je gradu bila i neka udovica koja je stalno dolazila k njemu i molila ga: ‘Obrani me od mojega tužitelja!’
4. Sudac dugo nije mario za to, ali napokon reče: ‘Iako se ne bojim Boga i ne marim za ljude,
5. obranit ću tu udovicu jer mi stalno dodijava, da me ne dolazi vječno gnjaviti!’
6. Čujte što govori nepravedni sudac!” reče Gospodin.
7. “Neće li Bog onda obraniti svoje izabranike koji danonoćno vape k njemu? Hoće li odgađati da im pomogne?
8. Kažem vam, žurno će im stati u obranu. Ali kad se ja, Sin Čovječji, vratim, hoću li naći vjere na zemlji?”
9. Ispriča zatim prispodobu nekima koji su bili uvjereni u svoju pravednost, a druge su prezirali:
10. “Dva su se čovjeka došla u Hram pomoliti. Jedan je bio farizej, a drugi grešni ubirač poreza.
11. Ponosni se farizej u sebi molio: ‘Bože, hvala ti što nisam kao ostali ljudi: grabežljiv, nepravedan, preljubnik ili kao ovaj ubirač poreza.
12. Dvaput u tjednu postim i dajem desetinu svojeg prihoda.’
13. A ubirač poreza ostao je daleko i nije se usudio čak ni pogledati u nebo dok je molio. Udarao se u prsa i govorio: ‘Bože, smiluj se meni grešniku!’
14. Kažem vam: on je otišao doma opravdan pred Bogom, a ne farizej! Jer tko sebe uzvisuje, bit će ponižen, a ponizni će biti uzvišeni.”
15. Isusu su dovodili i vrlo malu djecu da ih dotakne i blagoslovi. Kad su to opazili, učenici su im to priječili.
16. Ali Isus ih dozove i reče: “Pustite dječicu k meni i ne tjerajte ih jer takvima pripada Božje kraljevstvo!
17. Zaista vam kažem, tko ne prihvati kraljevstvo Božje poput te dječice, nikada neće u njega ući!”
18. Neki uglednik upita Isusa: “Dobri učitelju, što moram učiniti da dobijem vječni život?”
19. “Zašto me zoveš dobrim?” upita ga Isus. “Dobar je samo Bog.
20. A zapovijedi znaš: ‘Ne čini preljub’, ‘Ne ubij’, ‘Ne ukradi’, ‘Ne svjedoči lažno’, ‘Poštuj oca i majku!’”
21. “Svih tih zapovijedi držim se još od mladosti”, odgovori čovjek.
22. “Još ti jedno nedostaje”, reče mu nato Isus. “Idi i prodaj sve što imaš, a novac razdijeli siromasima pa ćeš imati blago na nebu. A onda dođi i slijedi me!”
23. Kad je to čuo, čovjek se ražalosti jer je bio vrlo bogat.