A A A A A
Biblija u jednoj godini
Ožujak 31

Luki 5:17-39
17. Jednoga dana dok je Isus poučavao, ondje su sjedili farizeji i pismoznanci koji su došli iz svih galilejskih i judejskih sela i iz Jeruzalema, a njega je sila Gospodnja poticala da iscjeljuje.
18. Neki ljudi donijeli su uzetog čovjeka na nosilima. Htjeli su ga unijeti unutra i položiti pred Isusa,
19. ali nisu se kroz mnoštvo uspjeli probiti do njega. Zato se popnu na krov, načine otvor među crepovima te ga s nosilima spuste među mnoštvo pred Isusa.
20. Kad Isus vidje njihovu vjeru, reče bolesniku: “Čovječe, oprošteni su ti grijesi!”
21. Pismoznanci i farizeji nato počnu umovati: “Tko je ovaj da tako huli? Tko može opraštati grijehe osim jedinoga Boga!”
22. Isus prozre njihovo umovanje, pa ih upita: “Zašto to smatrate hulom?
23. Što je lakše reći: ‘Grijesi su ti oprošteni’ ili ‘Ustani i idi’?
24. Dokazat ću vam da ja, Sin Čovječji, imam vlast na zemlji opraštati grijehe.” Okrene se zatim prema uzetome i reče: “Zapovijedam ti: ustani, uzmi nosila i idi kući!”
25. Čovjek smjesta ustane te naočigled svih uzme nosila i ode slaveći Boga.
26. Nato sve obuzme zanos, pa su slavili Boga i silno prestrašeni govorili: “Ovo što smo danas vidjeli je čudesno!”
27. Izlazeći nakon toga, Isus ugleda ubirača poreza imenom Levi kako sjedi u svojemu uredu te ga pozove: “Pođi za mnom!”
28. Levi nato ustane, ostavi sve te pođe za njim.
29. Poslije Levi u svojemu domu priredi veliku gozbu u čast Isusu. S njima je za stolom sjedilo mnogo ubirača poreza i drugih uzvanika.
30. A farizeji i pismoznanci negodovali su i govorili učenicima: “Zašto jedete i pijete s ubiračima poreza i drugim grešnicima?”
31. Isus im odgovori: “Ne treba liječnik zdravima, nego bolesnima.
32. Nisam došao zvati pravednike na obraćenje, već grešnike.”
33. Oni mu nato prigovore: “Ivanovi i farizejski učenici često poste i mole se, a tvoji jedu i piju!”
34. Isus im odgovori: “Zar možete siliti svatove da poste dok je mladoženja s njima?
35. Ali doći će dani kada će im ugrabiti mladoženju. Tada će postiti.”
36. Zatim im Isus to objasni prispodobom: “Nitko neće rupu na starome odijelu zakrpati tkaninom koju je otparao s novoga jer bi tako poderao i novo odijelo, a starome odijelu krpa s novoga ionako ne bi pristajala.
37. I nitko ne ulijeva novo vino u stare mjehove jer bi se od njega raspuknuli. Tako bi se i vino prolilo i mjehovi uništili.
38. Zato novo vino mora se ulijevati u nove mješine.
39. I nitko pijući staro vino ne poželi piti novo. ‘Staro je bolje’, kažu.”