A A A A A
Biblija u jednoj godini
Ožujak 28

Luki 4:1-30
1. Isus je pun Svetoga Duha otišao s Jordana. Duh ga odvede u pustinju,
2. gdje ga je četrdeset dana kušao đavao. Sve te dane nije ništa jeo pa je po njihovu isteku bio vrlo gladan.
3. Đavao mu reče: “Ako si Božji Sin, reci ovom kamenju da postane kruhom.”
4. Ali Isus mu odgovori: “U Svetome pismu piše: ‘Ne živi čovjek samo o kruhu.’”
5. Đavao ga zatim povede visoko te mu odjednom pokaže sva kraljevstva svijeta.
6. Reče mu: “Dat ću ti vlast nad njima i njihovu slavu jer su moja i mogu ih dati kome hoću.
7. Pokloni se preda mnom i sve je tvoje!”
8. Isus mu odgovori: “U Svetome pismu piše: ‘Klanjaj se samo Bogu i njemu jedinome služi!’”
9. Tada ga đavao odvede u Jeruzalem, na vrh Hrama i reče: “Ako si Božji Sin, skoči odavde!
10. Jer Sveto pismo kaže: ‘On zapovijeda svojim anđelima da te čuvaju’
11. i ‘oni će te svojim rukama zadržati da ni nogom o kamen ne udariš.’”
12. Isus mu odgovori: “Sveto pismo također kaže: ‘Ne iskušavaj Gospodina Boga svojega!’”
13. Pošto je đavao iscrpio sve kušnje, udalji se od njega do druge prigode.
14. Isus se zatim vrati u Galileju pun sile Svetoga Duha. Glas o njemu brzo se pronio cijelim krajem.
15. Poučavao je u tamošnjim sinagogama i svi su ga slavili.
16. Dođe tako i u Nazaret, u kojemu je odrastao. U subotu kao i obično ode u sinagogu i ustane da čita iz Svetoga pisma.
17. Pruže mu svitak proroka Izaije, a on ga odmota te pronađe mjesto gdje piše:
18. “Duh Gospodnji je na meni jer me je pomazao i poslao da donesem Radosnu vijest siromasima, da navijestim: sužnji će se osloboditi, slijepci će vidjeti, potlačeni će biti slobodni;
19. da navijestim godinu milosti Gospodnje.”
20. Smota zatim svitak, vrati ga poslužitelju i sjedne. Oči svih u sinagogi bile su uprte u njega.
21. On im reče: “Ovaj se navod iz Svetog pisma, koji vam još odzvanja u ušima, danas obistinio!”
22. Svi su mu povlađivali. Divili su se milini riječi koje su tekle s njegovih usana. “Nije li on Josipov sin?” pitali su.
23. A on im reče: “Zacijelo ćete mi navesti onu poslovicu: ‘Liječniče, izliječi samoga sebe!’ Učini ovdje, u svojem zavičaju, ono što smo čuli da si učinio u Kafarnaumu.
24. Ali uistinu, nijedan prorok nije prihvaćen u svojem zavičaju.
25. Zaista vam kažem, u Ilijino doba, kad je nebo ostalo zatvoreno tri i pol godine i kad je po svoj zemlji zavladala silna glad, u Izraelu je bilo mnogo udovica.
26. Ali Ilija nije poslan nijednoj od njih, već nekoj udovici u Sarfati, u sidonskome kraju.
27. U Elizejevo je doba u Izraelu bilo mnogo gubavaca, ali od gube nije ozdravio nijedan od njih, već Sirijac Naaman.”
28. Na te se riječi svi u sinagogi razgnjeve,
29. ustanu i istjeraju ga iz grada te ga odvedu na liticu brijega na kojemu je bio izgrađen grad s nakanom da ga bace niz nju.
30. Ali on samo prođe kroz mnoštvo i ode svojim putem.