A A A A A
Biblija u jednoj godini
Ožujak 26

Luki 2:25-52
25. Živio je tada u Jeruzalemu neki čovjek imenom Šimun. Bio je to vrlo pravedan i pobožan čovjek; Sveti je Duh bio na njemu te je iščekivao da dođe Mesija i izbavi Izrael.
26. Sveti mu je Duh otkrio da neće umrijeti dok ne vidi Mesiju Gospodnjega.
27. Potaknut Svetim Duhom, on ode u Hram. Kad su roditelji unijeli Isusa da obave obred propisan Zakonom,
28. Šimun uzme dijete u naručje te stane slaviti Boga:
29. “Sada možeš pustiti svojega slugu, Gospodine, da ode u miru, kao što si mi rekao.
30. Jer oči su mi vidjele tvoje spasenje
31. koje si pripravio za sve narode,
32. svjetlo da prosvijetli pogane, slavu tvojega izraelskog naroda.”
33. Isusovi roditelji divili su se riječima izgovorenima o njemu.
34. Šimun ih zatim blagoslovi i reče Mariji: “Određen je za to da mnogima u Izraelu bude na propast i mnogima na uskrsnuće, za osporavani znak.
35. A tebi će mač probosti dušu da se razotkriju namisli mnogih srca!”
36. Bila je ondje i neka proročica Ana, Penuelova kći iz Ašerova plemena, vrlo stara žena. Poslije djevojaštva živjela je u braku sedam godina,
37. a zatim sama, kao udovica do osamdeset četvrte godine. Nije napuštala Hram, već je postom i molitvom danonoćno služila Bogu.
38. Ona baš tada naiđe te počne zahvaljivati Bogu i govoriti o Isusu svima koji su iščekivali obećanog Mesiju i otkupljenje Jeruzalema.
39. Kad Isusovi roditelji ispune sve odredbe Gospodnjeg zakona, vrate se u Nazaret, u Galileju.
40. Dijete je raslo i jačalo. Punilo se mudrošću i Božja je milost bila s njim.
41. Isusovi su roditelji svake godine o blagdanu Pashe išli u Jeruzalem.
42. Kad mu je bilo dvanaest godina, pošli su kao obično na svetkovinu.
43. Nakon svetkovine dječak Isus ostao je u Jeruzalemu, a njegovi roditelji to nisu znali.
44. Pretpostavljali su da je među ostalim suputnicima. Odmaknuli su tako dan hoda, a onda ga počeli tražiti među rodbinom i znancima,
45. ali ga nisu našli. Vrate se stoga u Jeruzalem ondje ga potražiti.
46. Nakon tri dana pronađu ga u Hramu među vjerskim učiteljima kako ih sluša i postavlja im pitanja.
47. Svi koji su ga slušali divili su se njegovoj oštroumnosti i odgovorima.
48. Roditelji nisu znali što da misle. “Sine!” reče mu majka. “Zašto si nam to učinio? Tvoj otac i ja silno smo se zabrinuli i posvuda smo te tražili!”
49. “Zašto ste me tražili?” odgovori on. “Zar niste znali da ja moram biti u onomu što je mojega Oca?”
50. Ali oni nisu razumjeli što im je htio kazati.
51. Vratio se zatim s njima u Nazaret i bio im je poslušan, a njegova je majka sve to brižno čuvala u svojemu srcu.
52. A Isus je napredovao u mudrosti, rastu i milosti kod Boga i ljudi.