A A A A A
Biblija u jednoj godini
Ožujak 21

Luki 1:1-20
1. Mnogi su već pokušali srediti pripovijedanja o događajima koji su se ispunili među nama,
2. prema predaji onih koji su od početka bili očevici i sluge Riječi.
3. Odlučio sam stoga i ja, vrli Teofile, tebi napisati sve po redu, pošto sam sve od početka pomno ispitao,
4. da se tako osvjedočiš u pouzdanost učenja koje si primio.
5. Za vladavine judejskoga kralja Heroda bio je neki svećenik imenom Zaharija iz Abijina reda hramskih službenika. Žena mu je također bila iz Aronova svećeničkog plemena. Zvala se Elizabeta.
6. Oboje su bili pravedni pred Bogom jer su besprijekorno bili poslušni svim zapovijedima i odredbama Gospodnjim.
7. Nisu imali djece jer je Elizabeta bila nerotkinja, a oboje su već bili u poodmakloj dobi.
8. Jednoga je dana Zaharija služio Bogu u Hramu jer je na dužnosti bio njegov red.
9. Prema svećeničkome običaju ždrijebom ga zapadne da uđe u Svetište Gospodnje i da prinese kâd.
10. Za vrijeme kađenja sve se mnoštvo naroda vani molilo.
11. A Zahariji se ukaže Gospodnji anđeo. Stajao je s desne strane kadionog žrtvenika.
12. Kad ga ugleda, Zaharija se veoma prestraši.
13. Ali anđeo mu reče: “Ne boj se, Zaharija! Jer uslišana ti je molitva: tvoja će ti žena Elizabeta roditi sina. Nadjenut ćeš mu ime Ivan.
14. Bit ćeš radostan i veseo, i mnogi će se veseliti njegovu rođenju.
15. Bit će on doista velik u očima Gospodnjim. Neće piti vina ni drugoga opojnog pića. Bit će ispunjen Svetim Duhom još od majčine utrobe.
16. Navest će mnoge Izraelce da se obrate Gospodinu, svojemu Bogu.
17. Ići će pred Gospodinom pun duha i sile kao drevni prorok Ilija. Obratit će srce otaca k sinovima, a nepokorne umove promijeniti tako da prihvate razumnost pravednika. Pripremit će narod za dolazak Gospodnji.”
18. Zaharija reče anđelu: “Po čemu ću znati da će se to dogoditi? Već sam star, a i žena mi je u poodmakloj dobi.”
19. Anđeo mu odgovori: “Ja sam Gabrijel, koji stojim pred samim Bogom. Poslan sam da govorim s tobom i da ti donesem radosnu vijest.
20. A sada ćeš zanijemiti i nećeš moći govoriti do dana kada za to dođe vrijeme i moje se riječi ispune zato što im nisi povjerovao.”