A A A A A
Biblija u jednoj godini
Veljača 8

Mateju 24:29-51
29. U vrijeme kad prođu sve te strahote ‘Sunce će potamnjeti i mjesec neće sjati, zvijezde će s neba padati i nebeske će se sile potresti.’
30. Tada će se na nebu pojaviti znak Sina Čovječjega. Proplakat će tada svi narodi na zemlji i ugledati Sina Čovječjega kako dolazi na oblacima s velikom moći i slavom.
31. On će poslati anđele na zov velike trublje da saberu njegove izabranike sa svih strana, sa svih četiriju vjetrova, od kraja zemlje do kraja neba.
32. Učite iz prispodobe o smokvi. Kad joj na granama izbiju nježni pupovi i kad potjera lišće, znate da je ljeto blizu.
33. Također, kad vidite da se zbiva sve o čemu sam vam govorio, možete biti sigurni da je Gospodinov povratak blizu, na samim vratima.
34. Zaista vam kažem, ovaj naraštaj neće proći dok se sve to ne dogodi.
35. Nebo i zemlja će proći, ali moje riječi ostaju zauvijek!
36. Nitko, međutim, ne zna dana ni ure kada će se to dogoditi. Ne znaju ni anđeli na nebu, pa čak ni Sin. Zna samo Otac.
37. Za dolaska Sina Čovječjega bit će kao i u Noino doba.
38. Kao što su u to vrijeme prije potopa ljudi jeli i pili, ženili se i udavali sve do dana kada je Noa ušao u korablju
39. i ništa nisu slutili dok nije došao potop i sve ih odnio, tako će biti i za dolaska Sina Čovječjega.
40. Od dvojice koji tada budu skupa radili u polju jedan će se uzeti, a drugi ostaviti.
41. Od dviju žena koje budu skupa mljele u mlinu jedna će se uzeti, a druga ostaviti.
42. Bdijte, dakle, jer ne znate kada će vaš Gospodin doći!
43. Znajte: kad bi vlasnik kuće znao kada će doći lopov, bdio bi i ne bi mu dopustio da provali u kuću.
44. Budite zato i vi stalno pripravni jer će Sin Čovječji doći kad mu se i ne nadate.
45. Tko je dakle onaj vjerni i razumni sluga kojega je gospodar postavio da upravlja ukućanima i da im daje hranu u pravo vrijeme?
46. Blago onome koga gospodar, kada dođe, nađe da tako čini!
47. Zaista vam kažem, povjerit će mu da upravlja svim njegovim imanjem.
48. Ali ako zli sluga pomisli: ‘Gospodar se još neće vratiti’
49. pa počne tući svoje sudrugove te jesti i piti s pijancima,
50. gospodar će doći u dan kad mu se ne nada i u čas u koji neće ni slutiti.
51. Nemilosrdno će ga kazniti i odrediti mu usud među licemjerima, gdje će biti plač i škrgut zuba.”