A A A A A
Biblija u jednoj godini
Veljača 4

Mateju 22:23-46
23. Toga dana dođu k njemu saduceji, koji tvrde da nema uskrsnuća, i upitaju ga:
24. “Gospodine, Mojsije nam je dao zakon prema kojemu, umre li oženjen muškarac bez djece, njegov brat mora oženiti njegovom udovicom kako bi ona rodila sina koji će naslijediti posjed umrloga i nositi njegovo ime.
25. Bila su tako u nas sedmorica braće. Prvi od njih se oženio i umro a da nije imao djece, pa je njegova udovica postala ženom drugoga brata.
26. Drugi i treći također su umrli, i tako sva sedmorica.
27. Na posljetku umre i žena.
28. Čija će onda ona biti žena o uskrsnuću kad je bila udana za svu sedmoricu?”
29. Isus im odgovori: “U zabludi ste jer ne razumijete Sveto pismo ni Božju silu!
30. Jer o uskrsnuću se neće ni ženiti ni udavati, već će biti kao anđeli na nebu.
31. A glede uskrsnuća, niste li u Pismu pročitali da je Bog rekao:
32. ‘Ja sam Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev’ dugo nakon što su oni poumirali? A Bog nije Bog mrtvih, već Bog živih!”
33. Kad je mnoštvo to čulo, ostalo je zadivljeno njegovim učenjem.
34. Kad su farizeji čuli kako je Isus ušutkao saduceje, pođu skupa k njemu
35. te ga jedan od njih, zakonoznanac, upita da ga iskuša:
36. “Učitelju, koja je najveća zapovijed u Zakonu?”
37. “‘Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom pameti svojom!’
38. To je prva i najveća zapovijed.
39. Druga, jednako važna, glasi: ‘Ljubi svojega bližnjega kao samoga sebe!’
40. Sve druge zapovijedi i svi zahtjevi proroka proizlaze iz tih dviju zapovijedi.”
41. Kad su se okupili farizeji, Isus ih upita:
42. “Što mislite o Kristu? Čiji je on sin?” “Davidov”, odgovore.
43. On ih upita: “A zašto ga onda David, nadahnut Svetim Duhom, naziva Gospodinom kad kaže:
44. ‘Gospodin je rekao mojem Gospodinu: Sjedni mi s desne strane dok ti ne bacim pod noge tvoje neprijatelje’?
45. Dakle, ako ga sâm David je nazvao Gospodinom, kako bi mu onda mogao biti sin?”
46. Nitko mu nije znao odgovoriti ni riječi. Od toga dana nitko ga se više nije usudio išta pitati.