A A A A A
Biblija u jednoj godini
Veljača 21

Marku 3:1-19
1. Isus ponovno ode u tamošnju sinagogu. Ondje je bio neki čovjek usahnule ruke.
2. Isusovi neprijatelji budno su pazili hoće li mu iscijeliti ruku u subotu da ga mogu optužiti.
3. Isus reče čovjeku usahnule ruke: “Ustani i dođi ovamo na sredinu!”
4. Zatim ih upita: “Je li subotom dopušteno činiti dobro ili zlo, život spasiti ili pogubiti?” Šutjeli su.
5. Srdito ih pogleda duboko ožalošćen tvrdoćom njihovih srca te reče čovjeku: “Ispruži ruku!” On ju ispruži, a ruka mu postane zdrava.
6. Farizeji se smjesta odu dogovoriti s herodovcima da ga smaknu.
7. Isus i njegovi učenici odu na jezero, a za njima krene veliko mnoštvo iz cijele Galileje, Judeje,
8. Jeruzalema, Idumeje, s istočne strane Jordana, čak i iz okolice Tira i Sidona. Vijest o čudima koje je činio nadaleko se pročula, pa su ga dolazili osobno vidjeti.
9. Isus reče učenicima da mu dovezu čamac koji će biti spreman ako se mnoštvo previše natisne oko njega.
10. Toga je dana mnoge iscijelio pa je na njega nahrupilo golemo mnoštvo bolesnika pokušavajući ga dotaknuti.
11. Kad bi ga vidjeli ljudi opsjednuti nečistim duhom, pali bi pred njim ničice i vikali: “Ti si Božji Sin!”
12. A on im je oštro zabranjivao da ga očituju.
13. Zatim ode u goru i pozove one koje je izabrao da mu se ondje pridruže te oni dođu.
14. Od njih odabere dvanaestoricu da ga prate i imenuje ih apostolima. Njih je poslao da propovijedau
15. i da imaju vlast istjerivati zloduhe.
16. Evo imena Dvanaestorice što ih je izabrao: Šimun (kojemu je nadjenuo ime Petar),
17. Jakov i Ivan (Zebedejevi sinovi, kojima je Isus dao nadimak Boanerges, to jest “Sinovi groma”),
18. Andrija, Filip, Bartolomej, Matej, Toma, Jakov (Alfejev sin), Tadej, Šimun (član političke stranke koja se zalagala za nasilno svrgavanje rimske vlasti) i
19. Juda Iškariotski (koji ga je poslije izdao).