A A A A A
Biblija u jednoj godini
Listopad 6

Filipljanima 1:1-30
1. Ovo je pismo od Pavla i Timoteja, slugu Krista Isusa, svima svetima u Kristu Isusu koji su u Filipima te starješinama i đakonima.
2. Neka vam je milost i mir od našega Boga Oca i Gospodina Isusa Krista.
3. Kad god vas se sjetim, zahvaljujem Bogu.
4. U svakoj svojoj molitvi radosno se molim za vas
5. jer ste bili sudionicima navješćivanja Radosne vijesti o Kristu od prvoga dana pa sve do sada.
6. Siguran sam da će Bog, koji je započeo dobro djelo među vama, to djelo i dovršiti do dana kad se Isus Krist vrati.
7. I pravo je da tako osjećam prema vama. Nosim vas u srcu jer ste sa mnom dijelili Božju milost i kad sam bio u okovima, i u obrani i u utvrđivanju Radosne vijesti.
8. Bog mi je svjedok da čeznem za svima vama ljubavlju Isusa Krista.
9. Moja je molitva za vas da vaša ljubav još više uzraste, da rastete u znanju i razumijevanju,
10. da znate odabrati najbolje. Tako ćete biti čisti od svake nečistoće i krivnje na Dan Kristova povratka,
11. puni ploda pravednosti koja dolazi po Isusu Kristu.
12. Želim, draga braćo, da znate da je sve što mi se ovdje dogodilo pomoglo širenju Radosne vijesti
13. jer ovdje svi, pa čak i carska tjelesna straža, znaju da sam u okovima zbog Krista.
14. A i većina braće osmjelila se zbog mojih okova još neustrašivije propovijedati Božju riječ.
15. Neki, doduše, propovijedaju iz zavisti i nadmetanja, ali drugi zato iz dobre volje.
16. Propovijedaju jer me vole i jer znaju da me je Gospodin doveo ovamo da branim Radosnu vijest.
17. Oni drugi pak Krista navješćuju neiskreno, zaradi vlastite koristi. Misle da će mi time još više otežati okove.
18. Ali što onda? Bile njihove pobude iskrene ili ne, Krist se navješćuje. Tomu se radujem. A i dalje ću se radovati
19. jer znam da se molite za mene, da mi pomaže Duh Isusa Krista i da ću na koncu biti spašen.
20. Živim u žarkoj nadi da me ništa neće smesti, nego da ću uvijek, kao i sada, biti hrabar za Krista i da će se on u meni proslaviti, živio ja ili umro za njega.
21. Jer za mene je život Krist, a smrt dobitak.
22. Ipak, ako živim u tijelu, plodonosno ću djelovati. Što onda odabrati? Ne znam.
23. Razdiru me dvije želje. Želim otići i biti s Kristom. To je mnogo bolje za mene.
24. Ali zbog vas je potrebnije da ostanem živjeti u tijelu.
25. Uvjeren sam u to. Ostat ću s vama da rastete i radujete se u vjeri.
26. Tako ćete se, kad opet dođem k vama, imati još više razloga hvaliti onime što je Krist Isus učinio za mene.
27. Samo se ponašajte dostojno evanđelja tako da, došao li vas ja vidjeti ili samo slušao o vama, znam da ste postojani u jednome Duhu i da se jednodušno borite za evanđeosku vjeru
28. te da se ni u čemu ne strašite protivnika. To će im biti Božji znak njihove propasti, a vašega spasenja.
29. Jer dana vam je milost ne samo da vjerujete u Krista, nego i da trpite za njega
30. u istoj borbi u kojoj ste me vidjeli i za koju sada čujete da ju vodim.