A A A A A
Biblija u jednoj godini
Listopad 23

1 Timoteju 2:1-15
1. Prije svega, molite se za sve ljude; prizivajte Božju milost za njih i zahvaljujte Bogu.
2. Molite se i za kraljeve i za sve koji su na vlasti, da možemo živjeti u miru i spokojno, u svoj pobožnosti i svetosti.
3. To je dobro i ugodno našemu Bogu Spasitelju
4. jer on želi da se svi ljudi spase i da spoznaju ovu istinu:
5. jedan je Bog i jedan je posrednik između Boga i ljudi, Čovjek Isus Krist,
6. koji je svoj život položio kao otkupninu za sve čovječanstvo. To je poruka koju je Bog dao svijetu u pravo vrijeme.
7. A ja sam—istinu govorim, ne lažem—postavljen propovjednikom i apostolom, da poučavam pogane u vjeri i istini.
8. Želim da se muškarci, gdje god se okupljate, mole podižući čiste ruke prema Bogu, bez srdžbe i raspravljanja.
9. A žene neka se oblače pristojno. Neka se rese skromnošću i razborom, a ne upadljivim frizurama, zlatom, biserjem ili skupocjenom odjećom.
10. Žena koja se smatra vjernicom trebala bi se resiti dobrim djelima.
11. Neka žene slušaju pouku i uče tiho i pokorno.
12. Ne dopuštam da žena poučava niti da gospodari nad mužem. Neka šuti i sluša.
13. Jer Bog je najprije stvorio Adama, pa tek onda Evu.
14. I Sotona nije prevario Adama, nego Evu; ona je prva zgriješila.
15. Ali Bog će ženama sačuvati život za vrijeme porođaja budu li ustrajale u vjeri, ljubavi, svetosti i razboritosti.