A A A A A
Biblija u jednoj godini
Siječanj 9

Mateju 7:1-29
1. “Ne osuđujte, da ne budete osuđeni.
2. Jer kako vi sudite druge, tako će se i vama suditi. Kako mjerite drugima, i vama će se mjeriti.
3. Što imaš gledati trun u oku svojega brata kad u vlastitome oku ni brvna ne opažaš?
4. Kako ti, koji u vlastitome oku ne vidiš ni brvna, možeš reći bratu: ‘Daj da ti izvadim trun iz oka’?
5. Licemjeru! Izvadi najprije brvno iz vlastitog oka, pa ćeš onda dobro vidjeti kako da izvadiš trun iz bratova!.
6. Ne dajte svetinje psima! Ne bacajte biserje pred svinje! Jer svinje će ga pogaziti, a psi se okrenuti te vas rastrgati.”
7. “Molite i dat će vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se!
8. Jer tko god moli, prima. Tko god traži, nalazi. Tko kuca, otvara mu se.
9. Bi li itko od vas svojemu djetetu, kad bi ga zamolilo kruha, dao kamen?
10. Ili bi mu tko dao zmiju kad ga zamoli ribu?
11. Pa ako vi, grešni ljudi, znate davati dobre darove svojoj djeci, koliko će više vaš nebeski Otac darovati dobra onima koji ga mole?”
12. “Činite drugima ono što biste htjeli da drugi čine vama. To je bit učenja cijeloga Zakona i Proroka.”
13. “Uđite na uska vrata! Jer široka vrata i prostran put vode u propast i mnogi njime idu.
14. Kako su uska vrata i tijesan put koji vodi u Život! Malo ih je koji ga nalaze.”
15. “Čuvajte se lažnih proroka koji dolaze u ovčjem runu, a iznutra su grabežljivi vukovi.
16. Prepoznat ćete ih po njihovim plodovima. Bere li se s trnja grožđe ili s bodljike smokve?
17. Tako svako dobro stablo rađa dobrim, a nevaljalo stablo nevaljalim plodovima.
18. Niti dobro stablo može roditi nevaljalim plodom, niti nevaljalo stablo dobrim plodom.
19. Svako stablo koje ne rađa dobrim rodom siječe se i baca u oganj.
20. Prepoznat ćete ih, dakle, po njihovim plodovima.”
21. “U nebesko kraljevstvo neće ući svi koji me nazivaju Gospodinom, već samo koji slušaju mojega nebeskog Oca.
22. Na sudu će mi mnogi reći: ‘Gospodine, Gospodine! Nismo li u tvoje ime prorokovali? Nismo li se služili tvojim imenom da istjerujemo zle duhove i da činimo mnoga druga čudesa?’
23. Ali odgovorit ću im: ‘Nikad vas nisam poznavao. Odlazite od mene, zlotvori!’”
24. “Tko god sluša ove moje riječi i tako čini, mudar je kao i čovjek koji gradi kuću na čvrstoj stijeni.
25. Zapljušti kiša, navale bujice, zapušu vjetrovi i stanu šibati kuću, ali se ona ne sruši jer je izgrađena na stijeni.
26. Naprotiv, tko čuje ove moje riječi, a ne čini tako, jest poput luda čovjeka koji sebi gradi kuću na pijesku.
27. Zapljušti kiša, navale bujice, zapušu vjetrovi i stanu šibati kuću, i ona se sruši. I velika bijaše njezina ruševina.”
28. Kad je Isus završio govor, mnoštvo je bilo zaneseno njegovim učenjem
29. jer ih je poučavao kao onaj koji ima vlast, a ne kao njihovi pismoznanci.