A A A A A
Biblija u jednoj godini
Siječanj 31

Mateju 20:17-34
17. Putujući prema Jeruzalemu, Isus povede Dvanaestoricu nasamo te im reče:
18. “Evo, ulazimo u Jeruzalem. Tamo će Sina Čovječjega predati svećeničkim glavarima i pismoznancima, koji će ga osuditi na smrt
19. i predati Rimljanima da mu se izruguju, da ga bičuju i da ga raspnu. Ali treći dan će uskrsnuti.”
20. Tada dođe majka Zebedejevih sinova Jakova i Ivana skupa sa sinovima te mu se ničice pokloni da ga nešto zamoli.
21. “Što želiš?” upita ju Isus. Ona reče: “Zapovjedi da moji sinovi u tvojemu kraljevstvu sjednu pokraj tebe, jedan zdesna, a drugi slijeva.”
22. Isus odgovori: “Ne znate što tražite. Možete li vi ispiti gorku čašu iz koje ću ja piti?” “Možemo!” odgovore oni.
23. A on reče: “Zaista ćete piti iz moje čaše, ali nije na meni da odredim tko će sjediti meni slijeva ili zdesna. Ta su mjesta za one kojima ih je pripravio moj Otac.”
24. Kad su to čula ostala desetorica učenika, naljute se na braću.
25. Zato ih Isus dozove k sebi i reče: “Vi znate da vladari svijeta okrutno postupaju s narodom i da moćnici nad njim vladaju stegom.
26. Neće tako biti među vama! Naprotiv, tko želi biti najveći među vama, neka vam bude sluga.
27. Tko želi biti najveći od svih, neka vam bude robom.
28. Jer ni Sin Čovječji nije došao da mu služe, već da on služi drugima i dade svoj život kao otkupninu za mnoge.”
29. Kad su Isus i učenici izlazili iz grada Jerihona, za njim je pošlo silno mnoštvo.
30. Kraj puta su sjedila dvojica slijepaca. Kad su čuli da Isus prolazi, povikali su: “Gospodine, sine Davidov, smiluj nam se!”
31. Ljudi su ih stišavali, ali oni poviču još glasnije: “Gospodine, sine Davidov, smiluj nam se!”
32. Kad Isus to začuje, zaustavi se, pozove ih i upita: “Što hoćete da vam učinim?”
33. “Da progledamo, Gospodine!” rekoše.
34. Isus se sažali nad njima i dotakne im oči. Oni smjesta progledaju i krenu za Isusom.