A A A A A
Biblija u jednoj godini
Siječanj 3

Mateju 3:1-17
1. U to vrijeme Ivan Krstitelj počne propovijedati u judejskoj pustinji:
2. “Pokajte se za grijehe i obratite se Bogu jer je nebesko kraljevstvo blizu!”
3. Prorok Izaija govorio je o Ivanu kad je prorokovao: “On je glas koji viče u pustinji: ‘Pripremite put za Gospodnji dolazak! Poravnajte za njega staze!’”
4. Ivanova odjeća bila je istkana od devine dlake, a bio je opasan kožnim pojasom. Hranio se skakavcima i divljim medom.
5. Ljudi su k njemu dolazili iz Jeruzalema i iz cijele jordanske okolice.
6. Ispovijedali su mu svoje grijehe, a on ih je krstio u rijeci Jordanu.
7. Ali kad ugleda mnoge farizeje i saduceje da se dolaze krstiti, reče im: “Zmijska legla! Tko li vas je samo upozorio da pobjegnete Božjemu gnjevu koji stiže?
8. Dokažite svojim životom i djelima da ste se odvratili od grijeha i obratili Bogu.
9. Ne zavaravajte se da vam je dovoljno reći: ‘Mi smo Abrahamovi potomci!’ jer vam kažem da Bog može i od ovoga kamenja podignuti Abrahamovu djecu!
10. Sjekira Božjeg suda već je uzdignuta da u korijenu sasiječe stabla. Svako stablo koje ne daje dobrog roda bit će posječeno i bačeno u vatru.
11. Ja vodom krstim one koji se pokaju od svojih grijeha; no dolazi netko veći od mene, toliko velik da mu ja nisam dostojan ni robom biti. On će vas krstiti Svetim Duhom i ognjem.
12. Očistit će svoje gumno i odvojiti pljevu od pšenice; pšenicu će spremiti u svoju žitnicu, a pljevu sažeći neugasivim ognjem.”
13. Tada Isus dođe iz Galileje na Jordan da ga Ivan krsti.
14. Ivan ga je odvraćao. “Zar da ti dođeš k meni,” reče mu, “a zapravo bi ti mene trebao krstiti!”
15. Ali Isus mu odgovori: “Pusti to, jer nam valja ispuniti pravednu Božju volju.” Tada ga je Ivan krstio.
16. Nakon krštenja Isus iziđe iz vode. I gle! Nebesa se otvore i on ugleda Božjega Duha kako silazi kao golub i spušta se na njega.
17. Začuje se glas:: “Ovo je moj ljubljeni Sin. On je moja radost!”