A A A A A
Biblija u jednoj godini
Siječanj 13

Mateju 9:18-38
18. Dok je još govorio, pristupi mu neki poglavar i padne pred njega ničice klanjajući se. “Kćerka mi je umrla”, reče. “Ali ti dođi i stavi ruku na nju, pa će oživjeti.”
19. Isus pođe s učenicima njegovu domu.
20. Neka žena koja je već dvanaest godina bolovala od krvarenja priđe mu otraga i dotakne skut njegova ogrtača
21. jer je pomislila: “Dodirnem li samo njegovu odjeću, ozdravit ću!”
22. Isus se okrene i spazi ju te joj reče: “Samo hrabro, kćeri! Tvoja te vjera iscijelila.” I žena istoga trena ozdravi.
23. Kad je Isus stigao do poglavarova doma, ugleda bučno mnoštvo i svirače.
24. “Odstupite! Djevojčica nije umrla, nego samo spava!” A oni ga počnu ismijavati.
25. Kad ih je istjerao, Isus uđe k djevojčici i uzme ju za ruku, a ona ustane.
26. Glas o tome proširio se cijelim krajem.
27. Kad je Isus odande odlazio, dva slijepca pođu za njime vičući: “Smiluj nam se, sine Davidov!”
28. Pođu za njim ravno u kuću u kojoj je odsjeo, a Isus ih upita: “Vjerujete li da to mogu učiniti?” “Vjerujemo, Gospodine”, odgovore mu.
29. Tada im dotakne oči i reče: “Neka vam bude prema vašoj vjeri!”
30. I oči im se otvore. Isus ih strogo upozori: “Nikome o tomu ne pričajte!”
31. Ali oni, kad iziđu, prošire glas o njemu po cijelome kraju.
32. Tek što su oni izišli, dovedu mu nijema i opsjednuta čovjeka.
33. Isus istjera zlog duha, a njemak progovori. Mnoštvo se silno čudilo. “Takvo što u Izraelu još nikada nismo vidjeli!”
34. Ali farizeji su govorili: “On izgoni zle duhove pomoću poglavice zlih duhova.”
35. Isus je putovao po svim gradovima i selima poučavajući u židovskim sinagogama, navješćujući Radosnu vijest o kraljevstvu te iscjeljujući ljude od svake bolesti i nemoći.
36. Sažalilo mu se mnoštvo koje je dolazilo jer su ljudi bili izmučeni i zapušteni poput ovaca bez pastira.
37. “Žetva je vrlo velika, a radnika je tako malo”, reče on svojim učenicima.
38. “Zato molite gospodara da pošalje radnike u svoju žetvu.”