A A A A A
Biblija u jednoj godini
Travanj 16

Luki 13:1-22
1. Tada Isusa obavijeste da je Pilat dao smaknuti neke Galilejce dok su prinosili žrtve u jeruzalemskome Hramu.
2. “Mislite li da su ti Galilejci koji su nastradali bili veći grešnici od ostalih Galilejaca?
3. Nipošto! Kažem vam, i vi ćete tako izginuti ako se ne obratite!
4. Ili onih osamnaest na koje se srušila kula u Siloamu i ubila ih, zar mislite da su oni bili grešniji od svih stanovnika Jeruzalema?
5. Nipošto. Kažem vam, svi ćete tako izginuti ako se ne obratite.”
6. Ispriča im zatim prispodobu: “Imao neki čovjek u vinogradu zasađenu smokvu. Dolazio je vidjeti je li rodila, ali nije na njoj našao roda.
7. Reče zato vinogradaru: ‘Već tri godine dolazim tražiti roda na ovoj smokvi, ali ga ne nalazim. Posijeci ju. Zašto da iscrpljuje zemlju!’
8. Vinogradar odgovori: ‘Gospodaru, ostavi ju još ove godine, a ja ću ju okopati i pognojiti.
9. Možda će nagodinu ipak roditi. Ako ne, posjeći ćeš ju.’”
10. Dok je Isus u subotu poučavao u sinagogi,
11. bila je ondje žena koja je osamnaest godina bila zgrbljena i nije se mogla uspraviti. Bila je, naime, opsjednuta duhom.
12. Kad ju Isus opazi, pozove ju i reče joj: “Ženo, oslobođena si od svoje bolesti!”
13. te položi na nju ruke. Žena se smjesta uspravi i počne slaviti Boga.
14. Ali nadstojnik sinagoge, srdit što ju je Isus izliječio u subotu, reče narodu: “Šest dana u tjednu treba raditi. U te se dane dakle dolazite liječiti, a ne subotom!”
15. Isus mu odgovori: “Licemjeri! I vi radite subotom. Ne odveže li subotom svatko od vas svojega vola ili magarca od jasala i ne odvede li ga na vodu piti?
16. Nije li onda trebalo, iako je subota, odriješiti ovu kćer Abrahamovu spona kojima ju je Sotona držao vezanu osamnaest godina?”
17. Nato se njegovi neprijatelji posrame, a sav narod radovao se čudesima koja je Isus učinio.
18. “Kako da vam još opišem Božje kraljevstvo? S čime da ga usporedim?” reče Isus.
19. “S njim je kao s gorušičinim sjemenom koje čovjek baci u svoj vrt. Ono izraste i razvije se u stablo te se ptice nebeske dolaze gnijezditi u njegovim granama.”
20. Upita opet: “Kako da vam još opišem Božje kraljevstvo?
21. Ono je poput kvasca koji žena umijesi u golemu količinu brašna, a on ipak sve ukvasi.”
22. Putujući u Jeruzalem, Isus je prolazio gradovima i selima i putem poučavao.