A A A A A
Biblija u jednoj godini
Travanj 15

Luki 12:32-59
32. Ne boj se, malo stado. Vašemu se Ocu svidjelo da vam dade kraljevstvo.
33. Prodajte svoju imovinu i dajte je kao milostinju! Tako ćete sebi spremiti blago na nebesima, kamo lopovi ne dolaze i gdje ga moljci neće izgristi.
34. Jer gdje vam je blago, ondje će vam biti i srce.”
35. “Budite pripravni, posve obučeni i neka vam svjetiljka gori
36. kao da čekate povratak svojega gospodara sa svadbene gozbe da budete spremni otvoriti mu vrata čim stigne i pokuca.
37. Blago onim slugama koje gospodar na povratku nađe bdjeti. Zaista vam kažem, on će privezati pregaču, reći im da sjednu za stol i sam ih poslužiti da jedu.
38. Možda će doći usred noći ili pred zoru. Blago onima koje nađe bdjeti.
39. Znajte: kad bi vlasnik kuće znao kada će doći lopov, ne bi mu dopustio da u nju provali.
40. Budite i vi stalno pripravni jer će Sin Čovječji doći kad mu se i ne nadate.”
41. “Gospodine, jesi li tu prispodobu ispričao samo nama ili svima?” upita Petar.
42. Isus mu reče: “Tko je dakle onaj vjerni i razumni upravitelj kojega će gospodar postaviti da upravlja ukućanima i da im daje hranu u pravo vrijeme?
43. Blago onome koga gospodar, kada dođe, nađe da tako čini!
44. Zaista vam kažem, povjerit će mu da upravlja svim njegovim imanjem.
45. Ali ako sluga pomisli: ‘Gospodar se još neće vratiti’ pa počne tući sluge i sluškinje te jesti, piti i opijati se,
46. gospodar će doći u dan kad mu se ne nada i u čas u koji neće ni slutiti. Nemilosrdno će ga kazniti i odrediti mu usud među nevjernicima.
47. Onaj koji je znao volju svojega gospodara, ali nije tako činio i nije bdio, bit će strogo kažnjen.
48. Ali tko nije znao da to što čini zaslužuje kaznu, bit će kažnjen blaže. Kome je mnogo dano, od njega će se mnogo i tražiti. Od onoga kojemu je mnogo povjereno više će se tražiti.”
49. “Došao sam baciti oganj suda na zemlju. Kako bih želio da je već planuo!
50. Ali valja mi se krstiti trpljenjem i tako sam tjeskoban dok se to ne završi!
51. Mislite li da sam na zemlju došao donijeti mir? Nipošto. Došao sam donijeti razdor.
52. Jer odsad će nastajati razdori u obitelji: troje će ljudi biti na mojoj strani, a protiv drugih dvoje i obrnuto.
53. Otac će biti protiv sina i sin protiv oca, majka protiv kćeri i kći protiv majke, svekrva protiv snahe i snaha protiv svekrve.”
54. Reče zatim mnoštvu: “Kad opazite da se na zapadu gomilaju oblaci, znate reći: Kiša će!
55. A kad zapuše južnjak, kažete: Bit će vruće! I bude vrućina.
56. Licemjeri! Izgled zemlje i neba znate protumačiti. Kako onda ne znate protumačiti znake vremena?
57. Zašto sami ne želite uvidjeti što je pravo?
58. Kad s protivnikom ideš na sud, pokušaj se s njim nagoditi da spor ne završi na sudu jer te sudac može osuditi i predati izvršitelju da te baci u tamnicu.
59. A onda, kažem ti, nećeš odande izići dok ne isplatiš sve do posljednjeg novčića.”