A A A A A
Biblija u jednoj godini
Ožujak 7

Marku 10:12-14
12. Rastavi li se žena od muža i preuda, ona također čini preljub.”
13. Isusu su dovodili djecu da ih dotakne i blagoslovi. Učenici su im to priječili.
14. Kad je Isus to vidio, razljutio se te im reče: “Pustite dječicu k meni i ne tjerajte ih jer takvima pripada Božje kraljevstvo!