A A A A A
Biblija u jednoj godini
Ožujak 1

Marku 7:1-13
1. Jednom se okupe oko Isusa neki farizeji i pismoznanci koji su došli iz Jeruzalema
2. te opaze da neki od njegovih učenika jedu “nečistim”, neopranim rukama.
3. Židovi, a osobito farizeji, nikada ne jedu a da obredno ne operu ruke jer to zahtijeva njihova starodrevna predaja.
4. Kad dođu doma s tržnice, uvijek se operu prije nego što dotaknu hranu. To je tek jedna od brojnih odredba kojih se drže, kao što je i obred pranja čaša, vrčeva i bakrenog posuđa.
5. Zato ga vjerski vođe upitaju: “Zašto tvoji učenici ne slijede stare židovske predaje? Jedu nečistim rukama.”
6. Isus im odgovori: “Licemjeri! Lijepo je o vama prorokovao Izaija kad je rekao: Ovaj me narod štuje samo usnama, ali srce im je daleko od mene.
7. Uzalud me štuju jer kao moje učenje poučavaju ljudske zapovijedi.
8. Vi zanemarujete Božje zapovijedi i zamjenjujete ih ljudskim predajama.
9. Lijepo! Odbacujete Božje zapovijedi zbog svoje predaje!
10. Mojsije vam je, primjerice, dao Božju zapovijed: ‘Poštuj oca i majku!’ i ‘Tko prokune oca ili majku, neka se kazni smrću!’
11. Ali vi kažete da je roditeljima opravdano reći: ‘Žao mi je, ne mogu vam pomoći jer sam se Bogu zakleo dati ono što sam mogao dati vama.’
12. Tako ljudima dopuštate da zanemare roditelje koji su u potrebi
13. i kršite Božju zapovijed da zaštitite vlastitu predaju. To je tek jedan od brojnih primjera.”