A A A A A
Biblija u jednoj godini
Rujan 30

Efežanima 2:1-22
1. I vas je oživio koji ste bili mrtvi u prijestupima i grijesima
2. u kojima ste nekoć hodili prema tijeku ovog svijeta, po knezu koji ima vlast u zraku, duha koji sada djeluje u neposlušnoj djeci.
3. Među ovima smo i mi nekoć živjeli u požudama svojega tijela udovoljavajući željama tijela i uma te smo po naravi bili djeca gnjeva kao i drugi.
4. Ali Bog koji je bogat milosrđem, zbog svoje velike ljubavi kojom nas je ljubio,
5. i nas koji smo bili mrtvi u grijesima, oživio je zajedno s Kristom, (milošću ste spašeni!)
6. i zajedno nas uskrsnuo i zajedno posjeo u nebeskim prostorima, u Kristu Isusu,
7. da u vjekovima koji dolaze pokaže neizmjerno bogatstvo svoje milosti u dobroti prema nama u Kristu Isusu.
8. Jer milošću ste spašeni, po vjeri, i to nije od vas, to je Božji dar!
9. Ne po djelima, da se netko ne bi hvalisao.
10. Jer njegovo smo vješto djelo, stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela, koja je Bog unaprijed pripremio da u njima hodimo.
11. Zato se sjećajte kako ste nekoć vi bili Pogani po tijelu, nazivani Neobrezani od onih koji se nazivaju Obrezani, što im je na tijelu rukom učinjeno,
12. i da ste u ono vrijeme bili bez Krista, otuđeni od izraelskoga građanstva i stranci Savezima obećanja, nemajući nade i bez Boga na svijetu.
13. Ali sada, u Kristu Isusu, vi koji ste nekoć bili daleko, dovedeni ste blizu krvlju Kristovom.
14. Jer je on naš mir, on koji je od obadva učinio jedan te srušio pregradni zid što je bio u sredini između njih,
15. ukinuo je u svome tijelu neprijateljstvo, Zakon zapovijedi s odredbama, da u sebi od dva stvori jednog novog čovjeka, uspostavljajući mir;
16. te da obadva u jednome tijelu pomiri s Bogom po križu, pošto je u sebi uništio neprijateljstvo.
17. Došao je i propovijedao mir vama koji ste bili daleko i onima koji su bili blizu,
18. jer po njemu jedni i drugi imamo pristup k Ocu u jednom Duhu.
19. Sada dakle niste više stranci i pridošlice, nego ste sugrađani svetih i ukućani Božji,
20. nadograđeni na temelju apostolā i prorokā, a ugaoni je kamen sam Isus Krist,
21. na kome sva građevina prikladno sastavljena raste u sveti hram u Gospodinu,
22. na kome ste i vi ugrađeni za prebivalište Božje po Duhu.