A A A A A
Biblija u jednoj godini
Rujan 29

Efežanima 1:1-23
1. Pavao, apostol Isusa Krista po volji Božjoj, svetima koji su u Efezu i vjernima u Kristu Isusu.
2. Milost vam i mir od Boga, našega Oca, i od Gospodina Isusa Krista!
3. Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, koji nas je blagoslovio svim duhovnim blagoslovima u nebeskim prostorima u Kristu.
4. Budući da nas je u njemu izabrao prije utemeljenja svijeta, da budemo sveti i bez krivnje pred njim u ljubavi,
5. jer nas je predodredio za posinjenje po Isusu Kristu, po dobronamjernosti svoje volje,
6. na hvalu slave njegove milosti, kojom nas je prihvatio u ljubljenomu,
7. u kome imamo otkupljenje njegovom krvlju, oproštenje grijeha, prema bogatstvu njegove milosti,
8. koju nam je obilno udijelio u svoj mudrosti i razboritosti,
9. pošto nam je obznanio otajstvo svoje volje, po svojoj dobronamjernosti koju je već u sebi naumio,
10. za izvršenje u punini vremena: sve sakupiti pod jednu glavu u Kristu, i što je u nebu i što je na zemlji, i u njemu,
11. u kojemu smo i mi stekli baštinu, mi koji smo predodređeni u skladu s nakanom onoga koji sve radi po odluci svoje volje,
12. da mi, koji smo se već prije pouzdali u Krista, budemo na hvalu njegove slave.
13. U njemu ste i vi, pošto ste čuli riječ istine, evanđelje svoga spasenja, u njemu ste i, nakon što ste povjerovali, zapečaćeni obećanim Duhom Svetim,
14. koji je zalog naše baštine sve do otkupljenja stečenih, na hvalu njegove slave.
15. Zato i ja, otkad sam čuo za vašu vjeru u Gospodina Isusa i za vašu ljubav prema svima svetima,
16. ne prestajem zahvaljivati za vas i spominjati vas u svojim molitvama,
17. da vam Bog Gospodina našega Isusa Krista, Otac slave, podari duha mudrosti i otkrivenje u spoznavanju njega;
18. prosvijetli oči vašega razuma da uvidite kolika je nada u njegovom pozivu, i koliko je bogatstvo slave njegove baštine u svetima,
19. i koliko je prekomjerna veličina njegove snage prema nama koji vjerujemo po djelovanju njegove silne snage,
20. koju je proveo u Kristu kad ga je uskrsnuo od mrtvih i posjeo sebi zdesna u nebeskim prostorima,
21. iznad svakoga poglavarstva i vlasti, i moći i gospodstva, i svakog imena koje je imenovano, ne samo u ovom svijetu, nego i u onomu koji dolazi.
22. I sve mu je podložio pod noge, a njega je dao da bude glava nad svime u crkvi,
23. koja je njegovo tijelo, punina onoga koji ispunjava sve u svima.