Instagram
English
A A A A A
Galaæanima 4:1-31
1. A kažem: sve dok je baštinik dijete, ničim se ne razlikuje od sluge, premda je gospodar svega,
2. ali je pod skrbnicima i upraviteljima sve do dana koji je odredio otac.
3. Tako i mi, kad smo bili djeca, bili smo u ropstvu pod vodstvom počela svijeta.
4. Ali kad je došla punina vremena, poslao je Bog svoga Sina, rođenog od žene, postavljenog pod Zakon,
5. da bi otkupio one pod Zakonom, kako bismo primili posinjenje.
6. A zato što ste sinovi, poslao je Bog u vaša srca Duha Sina svojega koji viče: “Abba, Oče!”
7. Stoga nisi više sluga, nego sin, a ako si sin, onda si i baštinik Božji po Kristu.
8. Ali tada, dok još niste poznavali Boga, služili ste onima koji po naravi nisu bogovi.
9. A sada, kad ste upoznali Boga, ili zapravo, kad je Bog upoznao vas, kako li se ponovo vraćate nemoćnima i bijednim počelima kojima opet želite robovati?
10. Obdržavate dane i mjesece, i vremena i godine.
11. Bojim se za vas da se nisam možda uzalud trudio oko vas.
12. Zaklinjem vas, braćo, budite kao ja, jer i ja sam kao vi. Niste me ničim povrijedili.
13. A znate kako sam vam ono prvi put u slabosti tijela propovijedao evanđelje.
14. I moje iskušenje koje je bilo u mojem tijelu, niste prezreli ni odbacili, nego ste me primili kao anđela Božjeg, kao Krista Isusa.
15. Gdje je dakle vaše blaženstvo o kojem ste govorili? Jer svjedočim vam da kad bi bilo moguće, oči biste svoje iskopali i dali ih meni.
16. Jesam li vam dakle postao neprijatelj zato što vam govorim istinu?
17. Oni revnuju za vas, ali ne na dobro, nego bi vas htjeli isključiti da biste za njih revnovali.
18. A dobro je uvijek revnovati u dobrome, a ne samo kad sam ja nazočan kod vas.
19. Dječice moja, koju ponovo u trudovima rađam dok se Krist ne oblikuje u vama.
20. Želio bih sada biti nazočan kod vas i izmijeniti svoj glas, jer sam u nedoumici zbog vas.
21. Recite mi, vi koji želite biti pod Zakonom, zar ne čujete Zakon?
22. Jer je zapisano da je Abraham imao dva sina: jednoga od ropkinje, a drugoga od slobodne.
23. Ali onaj od ropkinje bio je rođen po tijelu, a onaj od slobodne po obećanju.
24. To je slikoviti opis. Jer ove su dva Saveza; jedan je s gore Sinaja koji rađa za ropstvo, i to je Hagara.
25. Jer je Hagara gora Sinaj, u Arabiji, i odgovara Jeruzalemu koji je sada, i nalazi se u ropstvu sa svojom djecom.
26. A Jeruzalem koji je odozgor je slobodan, taj je majka svih nas,
27. jer je zapisano: “Raduj se, nerotkinjo, koja ne rađaš; prolomi se i zavapi ti koja nemaš trudove; jer napuštena ima puno više djece nego ona koja ima muža!”
28. A mi smo, braćo, poput Izaka, djeca obećanja.
29. Ali kao što je onda onaj koji je rođen po tijelu progonio onoga koji je rođen po duhu, tako je i sada.
30. Ipak što govori Pismo? “Izbaci ropkinju i njenog sina, jer sin ropkinje neće baštiniti sa sinom slobodne.”
31. Tako dakle, braćo, nismo djeca ropkinje, nego slobodne.