A A A A A
Biblija u jednoj godini
Rujan 14

2 Korinæanima 6:1-18
1. Sada, kao njegovi suradnici zaklinjemo i vas da ne primite uzaludno milost Božju.
2. (Jer on govori: “Uslišao sam te u pravo vrijeme i pomogao sam ti u dan spasenja.” Evo, sada je pogodno vrijeme! Evo, sad je dan spasenja!)
3. Ne pravimo ni u čemu nikakvu smutnju, da se ne bi naša služba proglasila krivom,
4. nego u svemu sebe pokazujemo kao poslužitelje Božje: u velikoj strpljivosti, u nevoljama, u potrebama, u tjeskobama,
5. pod udarcima, u tamnicama, u bunama, u naporima, u bdjenjima, u postovima;
6. u čistoći, u spoznaji, u strpljivom podnošenju, u dobroti, u Duhu Svetome, u nepatvorenoj ljubavi,
7. u riječi istine, u snazi Božjoj, oružjem pravednosti zdesna i slijeva,
8. po slavi i sramoti, po zlom i dobrom glasu; kao zavodnici, a ipak istiniti;
9. kao nepoznati, a ipak dobro poznati; kao umirući, a evo živimo; kao kažnjavani, a ne ubijani;
10. kao žalosni, a uvijek radosni; kao siromašni, a mnoge obogaćujemo; kao oni koji nemaju ništa, a ipak posjeduju sve.
11. O Korinćani, usta su nam otvorena prema vama, srce nam je rašireno.
12. Nije vam tijesno u nama, ali je tijesno u vašoj nutrini.
13. A kao uzvrat za to isto, ja kao svojoj djeci govorim, raširite se i vi.
14. Ne budite neprimjereno ujarmljeni zajedno s nevjernicima. Jer kakvo zajedništvo ima pravednost s nepravednošću? Kakvu zajednicu ima svjetlo s tamom?
15. A kakvu slogu ima Krist s Belijalom? Ili kakav udio ima onaj koji vjeruje s nevjernikom?
16. A kakav sporazum ima hram Božji s idolima? Jer vi ste hram živoga Boga, kao što je Bog rekao: “Prebivat ću u njima i hoditi s njima: i bit ću njihov Bog, a oni će biti moj narod.
17. Stoga izađite iz njihove sredine i odvojite se, govori Gospodin, i ne dotičite nečisto i ja ću vas primiti.
18. I bit ću vam Otac, a vi ćete mi biti sinovi i kćeri, govori Gospodin, Svesilni.”