A A A A A
Biblija u jednoj godini
Kolovoz 29

1 Korinæanima 10:1-18
1. Štoviše, braćo, ne bih htio da budete u neznanju kako su svi naši očevi bili pod oblakom i svi su prošli kroz more;
2. i svi su bili kršteni na Mojsija u oblaku i u moru;
3. i svi su jeli isto duhovno jelo;
4. i svi su pili isto duhovno piće. Jer pili su iz duhovne Stijene koja ih je pratila, a ta je Stijena bila Krist.
5. Ali s mnogima od njih Bog nije bio zadovoljan, jer su bili oboreni u pustinji.
6. A ovo su nama bili primjeri, da mi ne žudimo za zlim stvarima, kao što su oni žudjeli.
7. Niti ne budite idolopoklonici kao neki od njih, kao što je zapisano: “Sjeo je narod da bi jeo i pio, a onda ustao da bi se zabavljao!”
8. Niti ne bludničimo, kao što su neki od njih činili, te je u jednom danu palo dvadeset i tri tisuće!
9. Niti ne iskušavajmo Krista, kao što su neki od njih iskušavali te su od zmija izginuli.
10. Niti ne mrmljajte, kao što su i neki od njih mrmljali, te bili uništeni od Zatornika!
11. A sve se to kao primjer dogodilo njima, a zapisano je za upozorenje nama na koje su došli svršeci svijeta.
12. Zato tko misli da stoji, neka pazi da ne padne!
13. Nikakva kušnja nije vas zahvatila osim one zajedničke čovjeku. Ali, vjeran je Bog koji neće dopustiti da budete iskušani preko onoga što možete, nego će s iskušenjem dati i put za izlaz da biste ga mogli podnijeti.
14. Zato ljubljeni moji, bježite od idolopoklonstva!
15. Govorim vam kao mudrima; prosudite sami što govorim.
16. Čaša blagoslova, kojom blagoslivljamo, nije li zajedništvo krvi Kristove? Kruh koji lomimo, nije li zajedništvo tijela Kristova?
17. Jer mi mnogi, jedan smo kruh, i jedno tijelo, jer smo svi dionici toga jednoga kruha.
18. Promatrajte Izraela po tijelu: nisu li oni koji jedu od žrtava dionici žrtvenika?