A A A A A
Biblija u jednoj godini
Kolovoz 17

Rimljanima 15:25-33
25. Ali sada idem u Jeruzalem poslužiti svetima,
26. jer se Makedoniji i Ahaji svidjelo poslati neki prilog za siromašne svete koji su u Jeruzalemu.
27. Svidjelo im se doista, a i dužnici su njihovi. Jer ako su Pogani postali sudionici njihovih duhovnih dobara, dužni su im i tjelesnim dobrima poslužiti.
28. Prema tome kad to obavim i ovaj im plod zapečatim, otići ću od vas u Španjolsku.
29. I siguran sam da ću, kad stignem k vama, doći u punini blagoslova evanđelja Kristovog.
30. Sada vas zaklinjem, braćo, radi Gospodina našega Isusa Krista i radi ljubavi Duha: borite se za mene zajedno sa mnom u molitvama pred Bogom,
31. da se izbavim od nevjernika u Judeji i da moje služenje za Jeruzalem bude ugodno svetima,
32. da s radošću dođem k vama po volji Božjoj i s vama se okrijepim.
33. A Bog mira neka je sa svima vama! Amen.