A A A A A
Biblija u jednoj godini
Kolovoz 14

Rimljanima 13:1-14
1. Neka se svaka duša pokorava višim vlastima! Jer nema vlasti osim od Boga; i vlasti koje postoje od Boga su određene.
2. Stoga, tko se suprotstavlja vlasti, protivi se odredbi Božjoj; a koji se protive, sami će na sebe navući osudu.
3. Jer vladari nisu strah i trepet zbog dobrih djela, nego zbog zlih. Hoćeš li dakle ne bojati se vlasti? Čini dobro pa ćeš imati od nje pohvalu.
4. Jer ona je poslužitelj Božji za tvoje dobro. Ali ako zlo činiš, strahuj, jer ne nosi mača uzalud. Jer ona je poslužitelj Božji: osvetnik u iskaljivanju gnjeva na onome koji čini zlo.
5. Zato se treba pokoravati, ne samo zbog gnjeva nego i zbog savjesti.
6. Jer zbog toga i poreze plaćate, jer su službenici Božji koji upravo u tome neprestano službuju.
7. Vratite stoga svakome što ste dužni: kome porez, porez; kome carinu, carinu; kome strah, strah; kome čast, čast.
8. Nikome ništa ne dugujte, osim da ljubite jedan drugoga. Jer tko ljubi drugoga, ispunio je Zakon.
9. Jer ono: “Ne čini preljuba! Ne ubij! Ne ukradi! Ne svjedoči lažno! Ne poželi!” i svaka druga zapovijed, sadržana je u ovoj besjedi, to jest: “Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe!”
10. Ljubav bližnjemu ne čini zlo. Stoga je ljubav ispunjenje Zakona.
11. I ovo, znajući vrijeme: već je čas da se iz sna probudite jer sada je naše spasenje bliže nego kad smo povjerovali.
12. Noć je poodmakla, i dan se približio. Zato odložimo djela tame i zaodjenimo se oružjem svjetla.
13. Hodimo časno kao po danu; ne u bančenju i pijančevanju, ne u bludništvu i razvratnosti, ne u svađi i zavisti;
14. nego se zaodjenite Gospodinom Isusom Kristom i ne brinite za tijelo da bi udovoljavali požudama!