A A A A A
Biblija u jednoj godini
Kolovoz 12

Rimljanima 11:19-36
19. Reći ćeš stoga: “Grane su odlomljene da bih se ja pricijepio.”
20. Dobro! One su nevjerom odlomljene, a ti vjerom stojiš. Ne budi bahat, nego strahuj!
21. Jer ako Bog nije poštedio prirodnih grana, pazi možda ni tebe neće poštedjeti.
22. Zato promotri dobrotu i strogost Božju: strogost, prema onima koji su pali, a dobrotu prema tebi da ostaneš u dobroti; inače ćeš i ti biti odsječen.
23. A i oni, ako ne ostanu u nevjeri, bit će pricijepljeni, jer je moćan Bog opet ih pricijepiti.
24. Jer ako si ti odsječen od masline, divlje po prirodi, te protiv prirode pricijepljen na pitomu maslinu, koliko će više oni koji su prirodne grane biti pricijepljeni na vlastitu maslinu!
25. Jer ne bih htio, braćo, da vi ne budete upućeni u ovo otajstvo, kako ne biste bili sami pred sobom mudri, jer se Izraelu dogodila djelomična sljepoća dok ne uđe punina Pogana.
26. I tako će sav Izrael biti spašen, kao što je zapisano: “Sa Siona će doći Osloboditelj i otkloniti bezbožnost od Jakova.
27. Jer ovo je moj savez s njima, kad oduzmem grijehe njihove.”
28. Prema evanđelju, oni su neprijatelji radi vas, ali prema izboru oni su ljubimci zbog očeva.
29. Jer se Bog ne kaje za svoje darove i poziv.
30. Jer kao što i vi nekoć niste vjerovali Bogu, a sada ste po njihovoj nevjeri zadobili milosrđe,
31. tako i oni sada nisu povjerovali, da po milosrđu vama iskazanom i oni zadobiju milosrđe.
32. Jer Bog je sve zatvorio u nevjeru da se svima smiluje.
33. O dubino bogatstva, i mudrosti i znanja Božjega! Kako li su nedokučivi sudovi njegovi i neistraživi putevi njegovi!
34. “Jer tko je spoznao razum Gospodnji? Ili: tko mu je bio savjetnikom?”
35. Ili: “Tko je njemu prvi dao te bi mu se trebalo uzvratiti?”
36. Jer sve je od njega i po njemu i za njega. Njemu slava zauvijek. Amen.