A A A A A
Biblija u jednoj godini
Srpanj 4

Djela Apostolska 12:1-25
1. A u ono vrijeme kralj Herod je pružio ruku da zlostavlja neke iz crkve.
2. I mačem je ubio Ivanovog brata Jakova.
3. A kad je vidio da je to Židovima drago, nastavio je te uhvatio i Petra. (A bili su dani Beskvasnih kruhova.)
4. I nakon što ga je uhitio, bacio ga je u tamnicu i predao ga četverim stražama od po četiri vojnika da ga čuvaju; namjeravajući ga poslije Aštartinog izvesti pred narod.
5. Stoga su Petra čuvali u tamnici, dok je crkva bez prestanka upućivala molitve Bogu za njega.
6. A kad ga je Herod kanio privesti, te iste noći Petar je spavao između dvojice vojnika okovan s dva lanca, a stražari su i pred vratima čuvali tamnicu.
7. I gle, anđeo se Gospodinov spustio na njega i svjetlo je obasjalo tamnicu te je udario Petra u rebra i podigao ga govoreći: “Brzo ustani!” I lanci su mu spali s ruku.
8. I anđeo mu je rekao: “Opaši se i obuj svoje sandale!” I on je učinio tako. Zatim mu je rekao: “Odjeni svoju odjeću i pođi za mnom!”
9. I izašao je i počeo ga slijediti, a nije znao da je to zbilja što se događalo po anđelu; nego je mislio da gleda viđenje.
10. Kada su oni prošli prvi i drugi pritvor, došli su do željezne kapije koja vodi u grad, a ona su im se sama od sebe otvorila. Zatim su izašli i prošli jednu ulicu, i odjednom je anđeo otišao od njega.
11. A kad je Petar došao k sebi, rekao je: “Sada sigurno znam da je Gospodin poslao svojega anđela i izbavio me iz ruke Herodove i od svih očekivanja židovskog naroda.”
12. A kad je on to shvatio, došao je do kuće Marije, majke Ivana koji je nazvan Marko, gdje su mnogi bili okupljeni i molili.
13. A kad je Petar pokucao na vrata kapije, prišla je prisluhnuti djevojka imenom Ruža.
14. I kad je prepoznala Petrov glas, od radosti nije otvorila vrata, nego je utrčala te javila da Petar stoji pred vratima.
15. Nato su joj oni rekli: “Mahnitaš!” Ali ona je uporno tvrdila da je tako. Tada su rekli: “To je njegov anđeo.”
16. No Petar je nastavio kucati pa kad su oni otvorili vrata i ugledali ga, ostali su zapanjeni.
17. Ali on im je rukom dao znak da šute, te im sve redom ispripovjedio kako ga je Gospodin izbavio iz tamnice. Zatim im je rekao: “Javite to Jakovu i braći!” I izišao je te otišao na drugo mjesto.
18. A kad je osvanuo dan, nastala je nemala pometnja među vojnicima: što li se dogodilo s Petrom.
19. A Herod je poslao u potragu za njim ali kako ga nije našao, ispitao je stražare i zapovjedio da se pogube. Potom je iz Judeje sišao u Cezareju i ostao ondje.
20. A Herod je bio vrlo nezadovoljan s Tircima i Sidoncima. No ovi su složno došli k njemu, te su se sprijateljili s kraljevim komornikom Blastom i zatražili mir jer se njihova zemlja opskrbljivala hranom od kraljeve.
21. I u dogovoreni dan Herod je, odjeven u kraljevsko ruho, sjeo na svoje prijestolje i održao im govor.
22. A narod je počeo klicati: “ To je glas Božji, a ne ljudski!”
23. I odmah ga je udario anđeo Gospodinov jer nije Bogu dao slavu, te je izjeden od crvi izdahnuo.
24. A riječ je Božja rasla i množila se.
25. A Barnaba i Savao, pošto su izvršili svoju službu, vratili su se iz Jeruzalema i uzeli sa sobom Ivana koji je nazvan Marko.