A A A A A
Biblija u jednoj godini
Srpanj 22

Djela Apostolska 23:1-15
1. A Pavao je uperio pogled u Vijeće i rekao: “Ljudi! Braćo! Ja sam u svemu živio čiste savjesti pred Bogom do ovog dana.”
2. A veliki svećenik Ananija zapovjedio je onima koji su stajali do njega da ga udare po ustima.
3. Tada mu je Pavao rekao: “Udariti će tebe Bog, zide obijeljeni! Jer ti sjedaš da mi sudiš po Zakonu, a protivno Zakonu zapovijedaš da me udaraju!”
4. A oni koji su stajali pored, rekli su: “Velikog svećenika Božjega pogrđuješ?”
5. Nato je Pavao rekao: “Nisam znao, braćo, da je on veliki svećenik; jer je zapisano: ‘Ne govori zlo o glavaru svoga naroda!’ “
6. Budući da je Pavao znao da su oni jednim dijelom saduceji, a drugim farizeji, povikao je u Vijeću: “Ljudi! Braćo! Ja sam farizej, sin farizeja! Zbog nade i uskrsnuća od mrtvih ispituje me se!”
7. A kad je on to rekao, nastalo je prepiranje između farizeja i saduceja pa se mnoštvo podijelilo.
8. Jer saduceji tvrde da nema ni uskrsnuća, ni anđela, ni duha, dok farizeji priznaju oboje.
9. I nastala je velika vika te su pismoznanci farizejske sljedbe ustali i suprotstavili se govoreći: “Mi ne nalazimo nikakva zla na tom čovjeku. A što ako mu je govorio duh ili anđeo? Nemojmo se protiv Boga boriti.”
10. I kad je nastao veliki razdor, tisućnik se pobojao da Pavla ne rastrgaju na komade te je zapovjedio vojnicima da siđu pa da ga na silu otmu između njih i dovedu u vojarnu.
11. A iduće je noći stao kraj njega Gospodin te rekao: “Budi hrabar, Pavle! Jer kako si za mene svjedočio u Jeruzalemu, tako trebaš svjedočiti i u Rimu.”
12. A kad je svanuo dan, udružili su se neki od Židova te su sebe obvezali prokletstvom govoreći da neće ni jesti ni piti dok ne ubiju Pavla.
13. A bilo je više od četrdeset njih koji su skovali tu urotu.
14. Oni su došli k velikim svećenicima i starješinama te rekli: “Obvezali smo se velikim prokletstvom da nećemo ništa jesti dok ne ubijemo Pavla.
15. Stoga vi sada zajedno s Vijećem zatražite tisućnika da vam ga sutra dovede kao da se želite pomnije raspitati o njemu, a mi smo spremni ubiti ga prije negoli se on približi.”