A A A A A
Biblija u jednoj godini
Srpanj 18

Djela Apostolska 20:17-38
17. A iz Mileta je poslao u Efez i dozvao starješine crkve.
18. I kad su stigli k njemu, rekao im je: “Vi znate kako sam se ophodio s vama sve vrijeme od prvoga dana kad sam došao u Aziju,
19. služeći Gospodina sa svom poniznošću uma, i s mnogim suzama i kušnjama koje su me snašle zbog židovskih zavjera;
20. kako nisam ništa od onog što je korisno za vas propustio, nego sam vam pokazao i javno vas poučio i od kuće do kuće,
21. svjedočeći i Židovima i Grcima za pokajanje k Bogu i vjeru u našega Gospodina Isusa Krista.
22. I sada, evo, svezan u duhu, idem u Jeruzalem, ne znajući što će me tamo snaći,
23. osim što Duh Sveti svjedoči govoreći da me u svakom gradu očekuju okovi i patnje.
24. Ali me ništa od toga ne zabrinjava, niti držim svoj život dragocjen sebi; samo da dovršim svoju trku s radošću i službu koju sam primio od Gospodina Isusa: svjedočiti za evanđelje milosti Božje.
25. I sada, evo, znam da svi vi, između kojih sam prošao propovijedajući kraljevstvo Božje, više nećete vidjeti mojega lica.
26. Zato vam na današnji dan izjavljujem: ja sam čist od krvi sviju,
27. jer vam nisam propustio obznaniti sav naum Božji.
28. Stoga pazite na sebe i na sve stado u kojem vas je Duh Sveti postavio nadglednicima da hranite crkvu Božju, koju je otkupio svojom vlastitom krvlju.
29. Jer ja znam ovo: da će poslije mojega odlaska među vas ući okrutni vukovi koji ne štede stado.
30. I između vas samih dići će se ljudi koji će govoriti izopačenosti, da bi odvukli učenike za sobom.
31. Zato bdijte i sjećajte se da u razdoblju od tri godine, noću i danju, nisam prestajao sa suzama opominjati svakog pojedinog!
32. A sada vas, braćo, preporučujem Bogu i riječi njegove milosti, koji vas može izgraditi i dati vam baštinu među svima koji se posvećuju.
33. Ničijeg srebra ili zlata ili odijela nisam poželio.
34. Da, sami znate, da su ove ruke poslužile mojim potrebama, i onih koji su bili sa mnom.
35. Sve sam vam pokazao: kako se treba truditi i zauzimati za nemoćne te se sjećati riječi Gospodina Isusa jer je on rekao: ‘Blaženije je davati nego primati.’ “
36. I kad je to rekao, kleknuo je te se pomolio sa svima njima.
37. Tada su svi jako zaplakali i pali Pavlu oko vrata te ga izljubili,
38. ožalošćeni iznad svega njegovim riječima koje je izgovorio: da neće više vidjeti njegovog lica. Zatim su ga otpratili na lađu.